Mga Pamamaraang Ginamit upang Tulungan ang mga Naulila

Mahalagang turuan ang mga taong nagdadalamhati na ang nag-iisang pinakamahalagang bagay na magagawa nila ay bigyan ang kanilang sarili ng pahintulot na magdalamhati sa kanilang sariling paraan. Walang tamang paraan o tamang dami ng oras. Hikayatin silang matapat na suriin ang kanilang mga damdamin (halimbawa, galit, kalungkutan, pagkakasala) at pagkatapos ay ibahagi ang kanilang mga saloobin at damdamin sa isang taong pinagkakatiwalaan nila - isang kaibigan, miyembro ng pamilya, pari, therapist, atbp.

Paano ka makakatulong? Karamihan sa mga dalubhasa sa pangungulila ay nagbabala laban sa paggawa ng mga napakalaking pagbabago pagkatapos na pagkatapos ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay (halimbawa, paglipat sa isang bagong bahay, pagsisimula ng isang bagong relasyon). Ang mga premature na pagbabagong ito ay madalas na tinitingnan bilang pagtatangka na "tumakas" mula sa sakit ng pangungulila.

Ngunit bilang isang confidante, maaari kang umasa sa anumang bilang ng mga katanungan tungkol sa pangungulila sa pagpanaw ng tao at diskarte na nakatuon sa pangungulila upang matulungan ang isang tao na matugunan ang kanyang damdamin at pangungulila.

Itakda ang entablado, simulan ang pag-uusap

 • Lumikha ng isang kapaligiran sa pagtulong sa pamamagitan ng paghahanap ng isang tahimik, pribadong lugar upang makipag-usap. Habang nakikipag-chat ka, magpakita ng pagtanggap, interes at respeto.
 • Kapag pinag-uusapan ninyo ang taong namatay, gamitin ang nakaraang panahunan, gamitin ang kanyang pangalan, at huwag matakot sa mga salitang tulad ng "kamatayan, namatay at patay."
 • Maaari mong simulan ang iyong unang pakikipagkita sa mga naulila sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya na sabihin sa iyo ang tungkol sa pagkamatay. Ano ang nangyari noong araw na iyong o gabi?
 • Tanungin ang tungkol sa mga plano sa paglilibing o mga serbisyo ng paglilibing.
 • Tanungin kung ano ang nangyari simula ng kamatayan. Ano ang naging lagay ng pamilya/mga kaibigan? Mukha ba siyang bukas na makipag-usap tungkol sa namatay?

Magtanong ng mga katanungan na naghihikayat sa magnilay-nilay sa kanyang mga reaksyon sa pangungulila

 • Ang ilang mga tao ay nahihirapang kumain o matulog matapos mamatay ang isang mahal sa buhay. Kumakain ka ba nang TAMA? Lumalabas ka ba ng bahay at nakikipag-ugnayan sa iyong mga normal na aktibidad at libangan? May gumagambala ba sa iyo kamakailan lang?
 • Kumusta naman ang iba pang mahihirap na sandali sa iyong buhay? Kamakailan lang ba ito o nakaraan na? (Kung paano tumugon ang isang tao sa mga nakaraang pagkawala ay maaaring magsabi tungkol sa kung paano sila malamang na aayusin sa kasalukuyang pagkawala).
 • Anong mga kasanayan sa pangangasiwa ang ginamit mo sa mga nakaraang krisis? Subukang umasa sa mga parehong mapagkukunan ngayon.

Magkaloob ng nadaramang suporta at taktikal na paghihikayat

 • Tulungan ang tao na kilalanin ang nakaraang mga nagawa bilang paraan ng muling pagtatatag ng tiwala sa sarili.
 • Patunayan ang kanyang kakayahang malampasan ang pagsubok sa kasalukuyang pagkawala.
 • Tanungin ang tungkol sa kanyang kaugnayan sa namatay.
 • Tulungan siyang suriin ang mga espesyal na katangian at talento na nagpamahal sa kanila sa namatay.
 • Paalalahanan ang nakaligtas na ito na normal na makaramdam ng kalabisan sa kanyang damdamin.
 • Tulungan siyang makilala ang mga damdamin ng pagkawala at pakiramdam ng sakit. Tanggapin na ang sakit ay bahagi ng karanasan sa pangungulila; siguruhin sa kanya na ang sakit ay hindi laging magiging matindi.
 • Bigyan siya ng pahintulot na umiyak-at pahintulot na maginhawaan kung siya ay nakakaranas ng kaluwagan.
 • Tanggapin na ang mga kabiguan ay nangyayari at ipaalala sa kanya na huwag masindak. Maaaring maramdaman ang pangungulila bilang isang emosyonal na roller coaster kung minsan, ngunit ipaliwanag na ang mga ito ay mga labi ng pangungulila, hindi senyales na nagsisimulang muli.
 • Pisikal at emosyonal na nakakapagod ang pangungulila. Himukin ang mga naulila na alagaan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng balanseng pagkain, pag-inom ng maraming tubig, pagkuha ng sapat na pagtulog, pag-eehersisyo nang regular at paglilimita ng alkohol at iba pang mga gamot na nagpapabago ng isipan, na lahat ay maaaring makahadlang sa proseso ng pangungulila.
 • Himukin ang pagtitiyaga sa sarili at pasensya sa iba na maaaring hindi maunawaan ang kanilang mga damdamin.
 • Paalalahanan siya na magkaroon ng makatotohanang mga inaasahan tungkol sa dami ng oras na kailangan upang gumaling mula sa pangungulila.
 • Himukin siyang gawin ito paisa-isa bawat araw. Minsan, maaaring mas madaling masira ang araw sa mga pinapalawak na pagdaragdag.
 • Magmungkahi ng mabagal na pagsisimula sa normal na mga gawain sa pamamagitan ng paggawa ng maliit na mga nakagawiang trabaho (halimbawa, pamimili) o pagpili ng 2-3 makatotohanang mga layunin upang maisagawa sa anim na buwang increment. Ang pagpapatunay ng pag-unlad at pagtatakda ng mga layunin ay nagbibigay ng seguridad at nagbagong kontrol sa buhay ng isang tao.
 • Himukin siyang gumawa ng maliliit na bagay para sa ibang tao na itutuon ang pansin mula sa kanilang sariling sakit.
 • Siguruhin sa kanyang OK lang na magtakda ng mga limitasyon sa iba at sabihin ang salitang "hindi" kung naaangkop.
 • Patunayan ang kanyang karapatang makaramdam ng kagalakan, pag-asa at mga bagong pakikipag-ugnay-wala sa alinman ang hindi tapat sa taong namatay.

Gumamit ng mga tiyak na pantulong sa mga naulila:

Ang ilang mga namamatay ay nadarama ang pangangailangan, lalo na pagkatapos ng kamatayan, upang malaman ang lahat ng kanilang makakaya tungkol sa sakit at/o kalagayan ng namatay nilang mahal sa buhay, at kung minsan nais nilang suriin ang mga medical record. Ito ay normal at lalong karaniwan sa isang biglaang pagkamatay.

 • Himukin ang paggamit ng mga simbolo at "mga transisyonal na bagay" tulad ng mga larawan, audio o video tape, mga artikulo ng damit o alahas, o koleksyon na espesyal sa namatay.
 • Imungkahi ang pagpapahiwatig ng kanyang mga saloobin o damdamin sa pamamagitan ng pagsulat ng isang liham sa namatay, sa Diyos o sa isang diyos..
 • Magmungkahi na magpanatili ng talaarawan, tula o mga espesyal na ala-ala ng karanasan sa pangungulila.
 • Himukin siyang bisitahin ang mga bookstore, aklatan, hospice at Internet para sa impormasyon sa pangungulila na gagawing normal ang karanasan sa pangungulila.
 • Imungkahi ang paggamit ng mga art work, memorya ng mga libro, mga kahon ng memorya at mga katulad nito upang ipahayag ang kanilang damdamin ng pangungulila.
 • Kung mayroon siyang "hindi natapos na tungkulin" sa taong namatay, hikayatin siyang (tulad ng ginagawa ng isang grief therapist) ilabas sa kanyang isipan kung ano ang isyu at kung paano ito nalutas. Ang pagtuon sa kung ano ang nagawa ng isang taong nakalampas sa pagsubok para sa namatay-sa halip na kung ano sana ang nagawa niya-ay makakatulong sa paggaling.
 • Himukin siyang gampanan ang mga sitwasyong kinatatakutan o naiisip nilang mali, tulad ng pagsisimula ng isang bagong relasyon o pagbebenta ng bahay. Ang role-playing ay maaaring makabuo ng mas malakas na mga kasanayan sa pangangasiwa.

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.