Mga Matatawagang Support Group

Ang mga support group ng Vitas Healthcare ay nagbibigay ng impormasyon at gabay sa mga nakakaranas ng pangungulila at lumbay.

Naghahandog kami ng iba't ibang matatawagang support group para makatulong na matugunan ang mga pangangailangan ng mga tagapag-alaga, na pinapangasiwaan ng VITAS Bereavement Services.

Gusto kong dumalo sa sumusunod na (mga) grupo:

Impormasyon Para Makipag-ugnayan

Pahayag sa Pagkakumpidensyal

Para maramdaman ng lahat ng miyembro ng grupo na sila ay ligtas sa pagbabahagi sa grupo sa telepono, mahalagang panatilihin ng bawat isa na kumpidensyal ang anumang ibinabahagi ng ibang miyembro sa session sa telepono.

Bukod pa rito, iminumungkahi naming maghanap ka ng tahimik at kumportableng lugar na malayo sa iba, kung maaari, kapag tumawag ka sa grupo.