Pag-aalaga sa Isang Minamahal Pagkatapos ng Isang Heart Attack

Kapag ang isang taong pinapahalagahan mo ay naghihirap sa isang heart attack, ang pasyente ay nakakaramdam ng marupok, nakakaramdam ka ng takot at kakaiba ang pakiramdam ng buhay. Kahit na ang pasyente ay tinukoy sa hospice care, ang buhay pagkatapos ng heart attack, stroke o anumang pamamaraan sa puso ay nagpapatuloy.

Ang ilang mga matalinong pag-uusap ay makakatulong sa lahat na makaramdam ng mas mahusay, at maaari itong magsimula sa iyo, ang tagapag-alaga, dahil ang heart attack ay higit na nakakaapekto kaysa sa taong nagdusa sa atake sa puso. Narito ang dapat mong pagsikapang sabihin.

Mga Damdamin ng Pagkakasala

Pagusapan ang mga paksang gaya ng takot at pagkakasala tungkol "pagpapabaya" sa problema sa pusong ito. Kahit na ang mga damdamin ay walang batayan, kailangan nilang maging matapat.

Mga Advance na Directive

Matapos ang heart attack, posible na ang kamatayan ay umaali-aligid sa isipan ng bawat isa. Bago ang susunod na krisis sa kalusugan, makipag-usap nang matapat tungkol sa pananalapi, bahay, kalooban, advance na directive, atbp, upang matulungan ang lahat na maging handa para sa hinaharap. Makakatulong ang VITAS na mapadali ang mga talakayan sa pagpaplano ng paunang pag-aalaga sa mga pasyente, tagapag-alaga at manggagamot. Magtanong lamang.

Paglilinaw Mula sa Iyong Doktor

Kapag labis kang natakot o natatakot, madaling makalimutan ang mga tagubilin o payo ng doktor. Samahan ang iyong mahal sa buhay sa opisina ng doktor. Isulat ang iyong mga alalahanin. Isulat ang mga sagot ng doktor. Humiling ng paglilinaw kung hindi mo maintindihan. Maging isang awtoridad: Alam mo ang mga pang-araw-araw na isyu, nakikita mo ang mga sintomas at ang iba ay hindi, alam mo kung saan kailangan mo ng tulong (pamamahala ng gamot? sumusunod na pag-uugali? edukasyon?).

Ang Kailangan Mo para sa Suporta

Sumali sa isang grupo ng suporta, o gumawa ng isang appointment sa iyong pinuno ng pananampalataya o isang therapist. Tanggapin ang mga alok mula sa mga taong nagboluntaryo upang makatulong sa (malusog na puso) grocery shopping, mga gawaing-bahay o magpahinga ka.

Mga Pagbabago ng Gawi

Pag-usapan ang pangangailangan para sa mga bagong gawi, tulad ng paghahanap ng mga bagong paraan upang kumain at maglaan ng oras upang mag-ehersisyo. Maaari ba kayong dumalo pareho sa physical therapy at matutong mag-ehersisyo nang magkasama? Samantalahin ang isang pagiging kasapi ng gym? O lumabas ng bahay at maglakad?

Ang Paggawa ng mga Bagay nang Magkahiwalay

Pinagsasama kayo ng inyong bagong buhay, ngunit mas magiging masaya ka at mas kawili-wili kung gagawin mo rin ang mga bagay nang paminsan-minsan.

Ang Hinaharap

Bukas ay isa pang araw at isang pagkakataon upang yakapin ang quality of life hanggang sa katapusan ng buhay. Magplano ng paglalakbay, asahan ang mga tradisyon ng pamilya, alamin ang isang bagong kasanayan.

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay