7 Mga tip para sa mga Long Distance na Caregiver

Pag-aalaga sa isang Mahal sa Buhay

Ang pag-aalaga sa isang may malubhang sakit na naninirahan sa parehong bahay o parehong bayan ay mapanghamon, napapanahon at kumplikado. Ngunit kapag nakatira ka sa malayo sa mahal sa buhay na iyon, ang pag-aalaga sa kanya ay nagdudulot ng dagdag na stress.

Ayon sa Caregiver Action Network, pitong milyong Amerikano ang kwalipikado bilang mga malalayong tagapag-alaga na nakatira nang higit sa isang oras mula sa kanilang mahal. Kung ikaw ay isang malayong tagapag-alaga, may ilang mga tip na maaaring makatulong:

1. Isali na Ang Lahat

Sa oras na malaman mong kailangan ng isang mahal sa buhay ang continuous na paggagamot, oras na upang tipunin ang mga kasama at makita kung sino ang magagamit upang makatulong sa iyong kawalan. Magsimula sa mga kagyat na miyembro ng pamilya, ngunit tandaan na ang mga nakatira nang malapit sa pasyente ay maaaring pakiramdam na dala-dala nila ang pag-aalaga. Mahalagang balansehin ang mga tungkulin sa pag-aalaga sa pamamagitan ng pag-enrol ng mas maraming tulong hangga't maaari. Mag recruit ng mga boluntaryo, tulad ng mga kaibigan o kapitbahay, o umupa ng mga propesyonal.

Mula sa malayo, maaari kang kumuha ng mga responsibilidad tulad ng pagbabayad ng mga panukalang medikal at sambahayan, pagharap sa mga Medicare o mga pormula ng seguro, paggawa ng mga appointment sa hinaharap para sa pasyente at pag-uugnay sa transportasyon sa mga appointment, pati na rin ang pagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng telepono o Internet.

2. Maging Organisado

Kilalanin ang mga medikal na propesyonal na sangkot sa pag-aalaga ng iyong minamahal at makuha ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnay. Ito ay isang magandang panahon para sa iyong mahal sa buhay na pumirma sa medical release na nagbibigay sa iyo ng pahintulot upang talakayin ang kanyang kalagayan sa mga medical provider.

Panatilihin ang pagpapalabas na ito at lahat ng mahahalagang papeles na nauukol sa pag-aalaga o kundisyon ng iyong mahal sa buhay sa isang espesyal na folder, upang isama ang mga advance na directive, healthcare power of attorney, health insurance card/policy, birth certificate, Social Security card, will at listahan ng kanyang mga gamot. Ilagay ang folder sa isang ligtas at madaling naa-access na lugar sa bahay ng pasyente. Ang pagkakaroon ng mga item na ito ay magbabawas sa stress ng paghahanap para sa kanila kapag ang pasyente ay kailangang gumawa ng mga ito para sa mga appointment ng mga doktor o appointment sa ospital.

Dahil bayad ang mga medical bill, ilagay ang mga ito sa isang hiwalay na folder. Ang pagtatanong tungkol sa isang pagkakamali sa pagsingil ay palaging mangangailangan ng numero ng account at iba pang impormasyon na matatagpuan lamang sa bill. Sa pagtatapos ng taon, ang mga panukalang batas na ito ay mahalaga din sa pag-file ng pagbabalik sa buwis ng pasyente.

Matuto nang higit pa: Ang Kahalagahan ng Pakikipag-usap Tungkol sa End-of-Life care

Maging Handa para sa Mga Emergency

Kahit na ang mga pinakahusay na inilalagay na plano at pinaka-organisadong tao ay maaaring mataranta sa isang emergency. Kapag nakatira ka sa malayo, ang isang hindi inaasahang kaganapan ay maaaring maging nakakasindak na sobrang mabilis. Ang agarang pagpaplano ay isang kinakailangan para sa mga malalayong tagapag-alaga.

Magtakda ng isang phone tree sa mga miyembro ng pamilya at kalapit na tagapag-alaga upang gawing mas madali ang pagkuha ng napapanahon na impormasyon tungkol sa kalagayan ng iyong mahal sa buhay.

Makipag-usap sa iyong tagapag-empleyo tungkol sa kung gaano karaming oras ang mayroon ka, bayad at kung hindi man. Mag-empake ng isang maleta sa lahat ng kailangan mo sa kaganapan kailangan mong umalis nang madali. Kahit na hindi mo gagamitin ang oras, alam mo na handa kang pumunta ay makakatulong na mapawi ang pagkabalisa.

4. Makipag-ugnay

Ang pakiramdam na may kasalanan na hindi makakasama sa isang may malubhang sakit na minamahal ay karaniwang damdamin para sa mga malalayong tagapag-alaga. Ang paglalagay ng plano para sa pagpapanatiling nakikipag-ugnay sa isang regular na batayan at sa pamamagitan nito ay maaaring mapagaan ang mga damdaming ito. Ang mga libreng serbisyo online ay ginagawang simple upang mag-set up ng pribadong website, video chat o regular na makipag-usap sa pamamagitan ng social media.

7 mga tip para sa larawan ng tagapag-alaga

5. Kumonekta

Pinahihintulutan ng maraming mga caregiving app ang mga malalayong tagapag-alaga at ang kanilang mga minahal na may sakit na subaybayan ang mga tipanan at mga gamot na may pre-set na paalala o mga alarma. Ang mga sistema ng pagsubaybay na naka-install sa bahay ng pasyente ay maaaring pahintulutan ang mga malalayong tagapag-alaga upang makita ang isang minamahal mula sa kanyang telepono at subaybayan ang mga aktibidad o katayuan mula sa malayo. Maraming mga sistemang medical on-call, ang ilang inaalok sa pamamagitan ng mga lokal na ospital, ay nagbibigay ng tulong kung may mangyari man kapag ang isang tagapag-alaga ay wala sa site. Ang bagong smart technology, tulad ng Amazon Echo o Google Home, ay maaaring mapanatili ang iyong mahal sa buhay na makakonekta at makatawag ng tulong.

6. Kumuha ng Quality Time Sa Mga Pagbisita

Dahil ang mga pagbisita sa mga malalayong tagapag-alaga ay maaaring maging abala at hectic, mahalagang maglaan ng mas maraming kalidad ng oras sa iyong minamahal hangga't maaari sa mga pagbisita. Magkaroon ng tahimik na sandali upang maupo at mag-chat ay nagbibigay-daan sa iyo upang makakuha ng pakiramdam para sa kung ano ang estado ng iyong mahal sa buhay. Maaari itong matiyak sa iyo at gumawa ng mga magagandang alaala para sa inyong dalawa.

7. Kumuha ng Suporta para sa Iyong Sarili

Ang pagpapanatili ng iyong mga damdaming naipon ay magdaragdag lamang sa iyong pagkapagod, kaya maghanap ng isang taong makikibahagi sa iyong mga nararamdaman. Maglaan ng oras para sa iyong sarili o alagaan ang iyong sarili sa ilang paraan upang mapanatili ang iyong sarili nang grounded kapag sa tingin mo ay nabigatan ka mula sa lahat ng panig. Maaari itong maging kasing simple ng paglalakad sa pagtupad sa appointment para sa massage o paghagupit ng mga golf ball sa driving range nang isang oras. Anuman ang nagpapahintulot sa iyo na magpahinga mula sa pagkapagod ay dapat isaalang-alang na isang mahalagang tungkulin sa pag-aalaga.

Ang pagtanggap ng tulong sa labas mula sa pamilya at mga kaibigan, pagiging maayos at handa sa anumang mangyari, at pag-aalaga sa iyong sarili ay makakatulong sa iyong mas kumpiyansa sa pag-aalaga sa isang taong mahal mo mula sa malayo.

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.