Bob Miller

Chief Compliance Officer

Si Bob Miller ay ang executive vice president at chief compliance officer ng VITAS Healthcare, ang leading provider ng end-of-life care.

Bob Miller

Si Bob ay may pananagutan sa pamumuno sa compliance and ethics program ng VITAS at sa pag-promote ng etikal na pag-uugali sa kabuuan ng organisasyon. Kasama rito ang paghihikayat sa mga empleyado na sundin ang mga tenet ng compliance and ethics program at magsikap na mamuhay sa code ng etikal at ligal na pag-uugali ng VITAS.

Sumali siya sa VITAS noong 1989 bilang kapilyan para sa programa ng Broward County at unti-unting kinuha ang mga responsibilidad para sa edukasyon at pagsasanay. Lumipat siya pagkatapos sa quality assurance para sa mga programa sa South Florida bago sumailalim sa pagsasanay bilang isang general manager sa California. Noong 2001, si Bob ay bumalik sa Florida bilang pambansang direktor ng edukasyon at pagsasanay. Nagsilbi siya bilang isang vice president ng mga operasyon sa hospice sa 2004, na-promote sa senior vice president noong 2005, pinangalanang compliance officer noong 2014 at na-promote bilang executive vice president at chief compliance officer noong 2016.

Ang karanasan ni Bob bilang isang manggagamot, clinical operations manager at performance improvement specialist ay nagbibigay ng magkakaibang background mula sa kung saan ilalapit ang mga alalahanin sa pagsunod at etika. Siya ay sertipikado sa healthcare compliance ng Health Care Compliance Association.

Kaakibat ng kapwa mga samahan ng California at Florida state hospice, nagsilbi siya sa National Hospice at Palliative Care Organization (NHCPO) National Council of Hospice and Palliative Professionals (NCHPP).

Nagtapos si Bob ng bachelor's degree magna cum laude mula sa Bowling Green State University sa Ohio at master's degree sa divinity magna cum laude mula sa Trinity Lutheran Seminary sa Columbus, Ohio.