Bob Miller

Chief Compliance Officer

Si Bob Miller ay ang executive vice president at chief compliance officer ng VITAS Healthcare, ang leading provider ng end-of-life care.

Bob Miller

Si Bob ay may pananagutan sa pamumuno sa compliance and ethics program ng VITAS at sa pag-promote ng etikal na pag-uugali sa kabuuan ng organisasyon. Kasama rito ang paghihikayat sa mga empleyado na sundin ang mga tenet ng compliance and ethics program at magsikap na mamuhay sa code ng etikal at ligal na pag-uugali ng VITAS.

He joined VITAS in 1989 as a chaplain in Broward County, Florida, and gradually took on responsibilities for education and training. He then moved to quality assurance for VITAS throughout South Florida before undergoing training as a general manager in Chicago. In the late 1990s, Bob was general manager in two hospices in California. Noong 2001, si Bob ay bumalik sa Florida bilang pambansang direktor ng edukasyon at pagsasanay. He served as a vice president of hospice operations in 2004, was promoted to senior vice president in 2005, named compliance officer in 2014, and promoted to executive vice president and chief compliance officer in 2016.

Bob's experience as a frontline care provider, clinical operations manager, and performance improvement specialist provides a diverse background from which to approach compliance and ethics concerns. Siya ay sertipikado sa healthcare compliance ng Health Care Compliance Association.

Bob has served on the National Hospice and Palliative Care Organization’s (NHPCO) Board of Directors and National Council of Hospice and Palliative Professionals (NCHPP).

Nagtapos si Bob ng bachelor's degree magna cum laude mula sa Bowling Green State University sa Ohio at master's degree sa divinity magna cum laude mula sa Trinity Lutheran Seminary sa Columbus, Ohio.