Bob Miller

Chief Compliance Officer

Bob Miller

Si Bob Miller ay ang executive vice president at chief compliance officer ng VITAS Healthcare, ang leading provider ng end-of-life care.

Si Bob ay may pananagutan sa pamumuno sa compliance and ethics program ng VITAS at sa pag-promote ng etikal na pag-uugali sa kabuuan ng organisasyon. Kasama rito ang paghihikayat sa mga empleyado na sundin ang mga tenet ng compliance and ethics program at magsikap na mamuhay sa code ng etikal at ligal na pag-uugali ng VITAS.

Naging bahagi siya ng VITAS noong 1989 bilang isang chaplain sa Broward County, Florida, at unti-unting nagkaroon ng mga responsibilidad para sa edukasyon sa pagsasanay. Pagkatapos nito ay lumipat sa quality assurance para sa VITAS sa buong South Florida bago sumailalim ng pagsasanay bilang general manager sa Chicago. Sa huling bahagi ng 1990, si Bob ay general manager ng dalawang hospice sa California. Noong 2001, si Bob ay bumalik sa Florida bilang pambansang direktor ng edukasyon at pagsasanay. Nagsilbi siya bilang vice president ng hospice operations noong 2004, na-promote bilang senior vice president noong 2005, naging compliance officer noong 2014, at na-promote bilang executive vice president at chief compliance officer noong 2016.

Ang karanasan ni Bob bilang frontline na care provider, tagapamahala ng pagpapatakbo sa klinika, at espesyalista sa pagpapabuti ng performance ay nagbibigay ng iba't ibang mga karanasan na nagagamit niya para maasikaso ang mga alalahanin tungkol sa pagsunod at sa etika. Siya ay sertipikado sa healthcare compliance ng Health Care Compliance Association.

Nagsilbi si Bob sa Board of Directors ng National Hospice and Palliative Care Organization (NHPCO) at sa National Council of Hospice and Palliative Professionals (NCHPP).

Nagtapos si Bob ng bachelor's degree magna cum laude mula sa Bowling Green State University sa Ohio at master's degree sa divinity magna cum laude mula sa Trinity Lutheran Seminary sa Columbus, Ohio.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.