Mag-apply para Maging Volunteer ng Memory Bears

Hawak ng isang babae ang isang Memory Bear na tinahi ng mga volunteer ng VITAS

Isang Memory Bear, na tinahi ng isang volunteer nang may awa at pagmamahal, ay isang kaibigan magpakailanman na magpapaluwag sa isang pusong nasugatan pagkatapos ng pagkamatay ng isang pasyente ng VITAS hospice.

Tinahi mula sa paboritong pantalon, sports jersey, bistida, uniporme sa trabaho, o kamiseta ng pasyente, maaaring pukawin ng isang Memory Bear ang pagiging matalik ng isang mahal sa buhay, magdulot ng pagngiti sa isang taong nagdurusa, o maghandog ng pakiramdam ng kapanatagan sa isang bata na ang pakiramdam ay nag-iisa pagkatapos ng pagkawala ng isang magulang o kapatid.

Isa itong magandang pagkakataon para sa iyo na makapagbigay sa iyong komunidad, gamitin ang iyong mga malikhaing kakayahan, at patatagin ang iyong resume. Sa pagbo-volunteer, magagawa mo ang pinakamalaking pagkakaiba sa buhay ng isang tao.

Para maging isang Memory Bear Maker na volunteer, piliin ang programang pinakamalapit sa iyo.

Pagkatapos, sagutan ang form sa ibaba para maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.