Mag-apply upang Maging isang Hospice Telephone Volunteer

Mga Volunteer sa Telephone Assurance Program (TAP)

Babaeng tumatawag sa telepono

Tumatawag ang mga volunteer sa Telephone Assurance sa mga naulilang miyembro ng pamilya matapos mamatay ang pasyente ng VITAS hospice.

Ang maikling tawag na ito ay malaki ang maitutulong sa buhay ng mga taong hinaharap ang pangungulila. Gamitin ang iyong pakikiramay, ang iyong pakikinig at oras, na pinahusay ng mga pagsasanay at pagtuturo mula sa VITAS.

Maaaring baguhin ang mga oras at maaaring gawin ang pagtawag mula sa iyong bahay. Sasanayin ka ng VITAS nang libre.

Upang mag-apply para maging Volunteer ng TAP para sa VITAS, mangyaring sabihin sa amin ang tungkol sa iyong sarili at makikipag-ugnayan kami sa iyo:

Kinakailangang Impormasyon

Opsyonal na Impormasyon