Lahat ng VITAS Hospice Volunteer Opportunities

Nag-aalok ang VITAS ng mga pagkakataon na nagpapahintulot sa mga volunteer na pumili ng papel kung saan sila ay comfortable at may katuparan.

11th Hour Volunteers

Tumulong sa pagtiyak na walang pasyente ang mamamatay nang nag-iisa sa pamamagitan ng pagiging naroroon sa mga huling yugto ng buhay ng pasyente.

Mga Administrative Volunteer

Pagtulong sa opisina: pag-file, paghahanda ng mga ipadadala sa koreo, pag-input sa computer, pagsagot sa mga tawag sa telepono, mga espesyal na proyekto.

Mga Volunteer sa Alternative/Complementary Care

Art therapy, aromatherapy, Reiki.

Mga Volunteer sa Art Enrichment

Tinutuklas ng mga pasyente at pamilya ang kanilang malikhaing bahagi at ipahayag ang kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng visual arts.

Mga Volunteer sa Pangungulila sa Pagpanaw ng Tao

Mga pagbisita, tawag sa telepono, suporta ng grupo, paglilibing at pagpapadala ng mga sulat na may kaugnayan sa pangungulila sa pagpanaw ng tao.

Mga Volunteer sa Direktang Pag-aalaga sa Pasyente

Bisitahin ang mga pasyente at pamilya sa bahay, mga nursing home, assisted living facilities, mga inpatient hospice unit. Magiliw na pagdalaw; palitan ang isang kapamilya na tagapag-alaga upang makapahinga sa hapon; samahan ang isang pasyente sa beauty salon, grocery store o isang social event; magbasa nang malakas; makinig sa mga alaala; ipasyal ang alagang aso; maging pinakamasayang bahagi ng araw ng isang tao.

Mga Volunteer sa Pangangalaga sa Buhok

Ang mga volunteer na may kasalukuyang lisensya sa cosmetology ay naggugupit ng buhok, nagsha-shampoo at nag-aayos ng buhok ng mga pasyente ng VITAS at kapamilya.

Mga Volunteer sa Life Review

Sariwain sa alala at/o i-record ang mga kuwento ng buhay ng pasyente, maaaring ang paghahandog sa pamilya ng isang legacy CD.

Mga Volunteer sa Pagmamasahe

Nagbibigay ang mga volunteer na may kasalukuyang lisensya sa massage therapy ng magiliw na paghaplos at pagmamasahe sa mga pasyente at kanilang mga kapamilya.

Mga Volunteer sa Memory Bear

Lumikha ng mga natatanging Memory Bears mula sa mga damit ng mga pasyente ng VITAS upang i-comfort ang pamilya.

Mga Volunteer para sa Music Enrichment

Pag-awit o pagtugtog ng instrumento sa musika.

Mga Paw Pals® Volunteer

Ang mga sinuri at sinanay na mga alagang hayop at ang kanilang mga may-ari na volunteer ay bumibisita sa mga pasyente at nakikisalamuha, nagbibigay ng comfort, paggunita sa buhay, atbp.

Mga Volunteer sa Pagpapalayaw sa Sarili

Naglalagay ng lotion, nail polish at iba pa ang mga sinanay na volunteer sa mga pasyente upang itaas ang kanilang pagpapahalaga sa sarili.

Pagkuha ng propesyonal na mga litrato ng pasyente at kapamilya, karaniwang nagbibigay ng litratong nasa CD sa pamilya.

Pagkuha ng propesyonal na mga litrato ng pasyente at kapamilya, karaniwang nagbibigay ng litratong nasa CD sa pamilya.

Mga Volunteer sa Speaker's Bureau

Pagsasalita sa komunidad tungkol sa mga paksang may kaugnayan sa end-of-life care, at sa paggawa nito ay nagre-recruit ng mga volunteer.

Mga Volunteer sa Pag-aalagang Espiritwal

Harapin ang mga usaping pang-espiritwal sa katapusan ng buhay: kahulugan, pananampalataya, pagsusuri ng buhay, mga usaping may kaugnayan sa pagkawala ng mahal sa buhay, kalungkutan, atbp.

Mga Volunteer na Student Intern

Matugunan ang mga kinakailangan sa pag-aaral para sa karanasan sa pagtatrabaho habang nagbibigay ng pag-aalaga sa mga pasyente at kapamilya. Mga halimbawa: social work, pagpapayo, pagiging kapilan, nursing, mga katulong ng nurse, katulong ng doctor, business school, massage therapy, mga programang trabaho sa komunidad.

Mga Volunteer sa Telephone Assurance Program

Gumawa ng tulong na pagtawag sa telepono sa mga pasyente at kanilang pamilya o sa mga naulilang miyembro ng pamilya kasunod ng kamatayan.

Mga Veteran na Volunteer

Harapin ang mga espesyal na pangangailangan sa katapusan ng buhay sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga nawawalang medalya, pag-uugnay sa mga beterano sa mga benepisyo ng VA, pagsasagawa ng paggunita sa buhay, pagdalaw sa Araw ng Beterano, pagtuturo sa mga organisasyon ng mga beterano, atbp.

Maging hospice volunteer.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.