Mga Boluntaryo ng Hospice: Iniatas ng Batas

Ang isa sa maraming mga kadahilanan na ginagawang unique ang hospice sa mundo ng healthcare ay ang mga boluntaryo nito. May mga boluntaryo na mag-aaral at mga boluntaryo ng ospital, mga boluntaryo ng AARP at mga boluntaryo ng Red Cross. Ngunit pagdating sa hospice, ang mga boluntaryo ay napakahalaga na ang kanilang papel ay nakasulat sa batas!

Ang batas ng Medicare na tumutukoy sa hospice care sa America, na isinagawa sa 1982, ay nangangailangang katumbas man lang ang boluntaryong oras sa limang porsyento ng kabuuang tagal ng pag-aalaga sa pasyente ng hospice provider. Ang ideya ay, kasama ang paggamit sa lahat ng healthcare resource, pananatilihin ng mga volunteer ang hospice providers community na naka-orient at nakatuon sa pasyente at pamilya. 

Gumana ito. Sa ngayon, ang mga boluntaryo ng hospice ay nag-aalay ng higit sa 21 milyong oras taun-taon sa mga pasyente at kanilang pamilya sa buong bansa. Napatunayan ng nakaraang 31 taon na ang pinakamahusay na hospice care ay ibinibigay ng isang unique na kumbinasyon ng mga sinanay na propesyonal at nagmamalasakit na komunidad.

Tulad ng mga pasyenteng kanilang pinaglingkuran magkakaiba rin ang mga boluntaryo ng hospice, na saklaw ang lahat ng edad, mga etnikong pinagmulan at pamumuhay. Ang ilan sa mga boluntaryo ay nagretiro na; ang iba ay mga propesyonal na nagtatrabaho o mag-aaral. Ginagamit nila ang kanilang oras at talento sa iba't ibang paraan: pagbisita sa mga pasyente upang mabasa o mag-alok ng respeto para sa tagapag-alaga ng pamilya; nauutusan; ginugupitan at iniistilo ang buhok ng mga pasyente o nagbibigay ng masahe; pinatutugtog ang paboritong tune ng pasyente; nagdadala ng kanilang alaga para sa isang mapagmahal, furry na pagbisita; ginagawa ang pagkumpuni ng sambahayan; tumutulong sa tanggapan ng hospice.

Ang mga boluntaryo ay nagdudulot ng dama sa pusong lakas, pag-ibig, dedikasyon at pakikiramay na nagpapaganda ng mga propesyonal na kasanayan sa lahat ng team sa pag-aalaga ng pasyente. Isang mas mayaman at mas malalim na karanasan ang hospice dahil sa mga kontribusyon ng mga boluntaryo nito. 

Maging hospice volunteer.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.