Mga FAQs para sa mga Volunteer ng VITAS

Isang napakalaking reward na karanasan ang pag-volunteer sa VITAS. Hanapin ang mga sagot sa iyong mga katanungan tungkol sa pagiging isang hospice volunteer. Pagkatapos ay makipag-usap sa amin tungkol sa pagsali sa aming team.