Mag-apply para maging Volunteer ng VIP na Programa

Nagdadala ang mga volunteer ng Pang-indibidwal na Programa ng Pagpapalayaw na Pangangalaga ng VITAS ng pinasadyang kaginhawahan at koneksiyon sa aming mga pasyente sa iba't ibang mga kinalalagyan, mula sa medikal at paninirahang pasilidad hanggang sa mga pribadong tahanan.

Bilang isang volunteer ng VIP na Programa, maaaring matagpuan mo ang iyong sarili na nagpipinta ng kuko ng isang pasyente, tinutulungan silang makumpleto ang isang puzzle, o malakas na nagbabasa ng isang pahayagan. Sinusuportahan ng mga aktibidad na ito ang klinikal na pangangalaga kasama ng personal na mga kaginhawahang nakatutulong sa mga pasyenteng nasa katapusan ng buhay na maramdamang sila ay pinapansin, pinahahalagahan, at kaugnay sa mundo.

Upang makapag-apply para maging volunteer ng VIP na Programa, mangyaring sabihin sa amin ang tungkol sa iyong sarili:

Kinakailangang Impormasyon

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.