Mag-apply para Maging isang Paw Pals® na Boluntaryo

Isang VITAS Paw Pals na boluntaryong aso at ang kanyang kasamang amo

Espesyal na sinanay ang mga volunteer ng Paw Pals® at ang kanilang mga kasamang tao para bumisita sa mga pasyenteng malapit na sa katapusan ng buhay, sa mga medikal at residensyal na pasilidad at pati na rin sa mga pribadong tahanan.

Naghahandog ang Paw Pals® ng kaaya-ayang libangan upang mapalayo ang pag-iisip sa sakit at tinutulungan ang mga tao na mapawi nang kaunti ang kalungkutan. Iniwan nila ang kanilang mga pasyente-at kung sino man ang may sapat na swerte na pumaligid-nakangiti, mas nakakarelaks, marahil mas malusog.

Para mag-apply para maging Volunteer ng Paw Pals® para sa VITAS, magbigay ng impormasyon tungkol sa iyong sarili at makikipag-ugnayan kami sa iyo:

Kinakailangang Impormasyon

Opsyonal na Impormasyon

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.