Mag-apply para Maging Volunteer na Nagtatahi ng Mask

Nagtatrabaho ang isang volunteer ng VITAS sa kanyang makina para magtahi ng mga mask na gawa sa tela

Makakaligtas Ng Mga Buhay Ang Iyong Mga Kasanayan Sa Pagtatahi. Mag-Volunteer Para Gumawa Ng Mga Mask Ngayon.

Pinakamabilis maapektuhan sa panahon ng COVID-19 ang mga hospice patient at ang kanilang mga pamilya. Paano mo sila masusuportahan?

I-volunteer sa VITAS ang iyong mga kasanayan sa pagtatahi, at gumawa ng mga pantakip sa mukha na gawa sa tela para sa mga taong hindi mo kilala. Matutuwa ka kapag ginawa mo ito.

Ang mga mask na gagawin mo ay ido-donate sa aming mas pasyente at sa kanilang mga pamilya, para magawa nila ang lahat para manatiling ligtas sa panahon ng pandemic.

Para maging volunteer na nananahi ng mask, piliin ang programang pinakamalapit sa iyo, at pagkatapos ay sagutan ang form sa ibaba para magawa naming makipag-ugnayan sa iyo.