Mga Tuntunin at Kundisyon para sa VITAS App

Maraming salamat sa pagbisita sa VITAS.com.

Mangyaring basahin nang mabuti ang Mga Tuntunin ng Paggamit bago ma-access o gamitin ang anumang bahagi ng Web site na ito. Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng site na ito, sumasang-ayon ka na nabasa mo, nauunawaan at sumasang-ayon na maiuugnay ito sa Mga Tuntunin ng Paggamit, na sususugan paminsan-minsan. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Mga Tuntunin ng Paggamit (na sususugan paminsan-minsan) o hindi nasisiyahan sa site na ito, ang iyong nag-iisa at eksklusibong lunas ay ang ihinto ang paggamit ng site na ito.

Maaaring baguhin ng VITAS at i-update ang Mga Tuntunin ng Paggamit anumang oras sa pamamagitan ng pag-post ng mga sinusugan na termino sa site na ito. Ang iyong patuloy na paggamit ng VITAS.com ay nangangahulugang tinatanggap mo at sumasang-ayon ka sa binagong Mga Tuntunin ng Paggamit. Dapat, samakatuwid, pana-panahong bisitahin ang page na ito upang matukoy ang kasalukuyang mga tuntunin.

Hindi Medical Advice

Pakitandaan na ang impormasyong ipinakita sa site na ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi inilaan na maging kapalit para sa propesyonal na payong medikal, diagnosis o paggamot. Maaaring nais mong talakayin ang impormasyong ito sa iyong healthcare provider upang matukoy kung naaangkop ang hospice care sa iyong sitwasyon.

Impormasyon sa Seguridad

Bagaman ang VITAS ay kumukuha ng makatwirang pag-iingat upang maprotektahan ang impormasyon ng aming mga user, kung nagsumite ka ng elektronikong mensahe sa amin, paki-unawain na ginagawa mo ito sa iyong sariling peligro; maaaring hindi ligtas ang mga naturang mensahe. Kung pinili mong magpadala ng anumang kumpidensyal na impormasyon sa amin sa pamamagitan ng e-mail, tinatanggap mo ang panganib na maaaring makagambala ang isang third party sa impormasyong ito. Sinusubukan naming tumugon sa lahat ng mga kahilingan sa e-mail sa napapanahong paraan, ngunit inaako mo ang lahat ng responsibilidad para sa anumang pananagutan na nagmula sa naturang elektronikong pagsumite. Higit kang sumasang-ayon na wala kaming kinalaman sa anuman at lahat ng pananagutan o sanhi ng pagkilos na nagmula sa interception, pag-access o paggamit ng isang third party sa anumang impormasyon na isinumite nang elektroniko sa pamamagitan ng site na ito o mula sa anumang mga pagkakamali o pagtanggal sa data na ibinigay mo.

Ang pagsusumite ng elektronikong mensahe sa amin ay hindi lumilikha o bumubuo ng anumang ugnayan sa pagitan mo at ng VITAS (mga direktor, opisyal, empleyado, shareholder, ahente o kinatawan) o lumilikha ng komunikasyon kung saan maaaring maiugnay ang anumang pribilehiyo.

Mga Link

Ang site na ito ay naglalaman ng mga link sa iba pang mga site na hindi pagmamay-ari, pinamamahalaan o kinokontrol ng VITAS. Lahat ng mga link sa mga panlabas na site ay ibinigay lamang para sa iyong kaginhawaan. Ang impormasyon, mga produkto at mga patalastas na nakapaloob sa mga naka-link na site ay hindi inaprubahan o itinataguyod namin, at hindi kami mananagot para sa nilalaman, mga produkto, mga patalastas o iba pang impormasyon na matatagpuan sa o naa-access mula sa anumang panlabas na web site. Bukod dito, hindi namin ineendorso, ginagarantiyahan o gumagawa ng anumang mga representasyon o garantiya tungkol sa anumang iba pang mga web site, o anumang nilalaman, materyales o iba pang impormasyon na matatagpuan o mai-aaccess mula sa anumang iba pang mga web site, o mga resulta na maaari mong makuha mula sa paggamit ng anumang iba pang web mga site. Hinihikayat namin ang aming mga user na magkaroon ng kamalayan kapag iniwan nila ang aming site na basahin ang mga pahayag sa pagkapribado at mga tuntunin ng paggamit ng bawat isa at bawat web site na nangongolekta ng personal na makikilalang impormasyon. Angkop lamang ang pahayag sa pagkapribadong ito sa impormasyong nakolekta ng site na ito. Kung magpasya kang mag-access ng anumang iba pang mga web site na naka-link o mula sa VITAS.com website, pagkatapos mong gawin ito nang lubos sa iyong sariling peligro.

Makatarungang Paggamit sa Site na ito

Sumasang-ayon kang gamitin lamang ang site na ito para sa mga layunin ayon sa batas. Sa paggamit ng site na ito ay sumasang-ayon ka na huwag gawin ang alinman sa mga sumusunod:

a) Gamitin ang VITAS.com upang lumabag sa mga ligal na karapatan (kabilang ang mga karapatan ng publisidad at pagkapribado) ng iba o upang lumabag sa mga batas ng anumang hurisdiksyon o lokasyon;

b) I-intercept o pagtangkaang agawin ang elektronikong mail na hindi inilaan para sa iyo;

c) Katawanin nang mali ang pagkaka-ugnay sa sinumang tao o samahan; o

d) Katawanin nang mali ang iyong pagkakakilanlan o ipinapalagay ang pagkakakilanlan ng ibang tao o samahan. Ang iyong kabiguang sumunod sa mga probisyon na ito ay maaaring maglantad sa iyo sa pananagutang sibil at/o kriminal.

Walang Mga Garantiya o Representasyon

Ang site na ito at ang mga materyales, impormasyon, serbisyo at produkto na tinutukoy dito, kasama na, nang walang limitasyon, teksto, graphics at mga link, ay ibinibigay "tulad ng" at walang mga garantiya ng anumang uri, ipinahayag o ipinahiwatig. Sa ganap na pagpapahintulot alinsunod sa naaangkop na batas, itinanggi ng VITAS ang lahat ng mga garantiya, ipinahayag o ipinahiwatig, kasama ang, ngunit hindi limitado sa, ipinahiwatig na mga garantiya ng merchantability at fitness para sa partikular na layunin, hindi paglabag, kalayaan mula sa virus ng computer at mga garantiya na nagmula sa kurso ng pakikitungo o kurso ng pagganap. Ang VITAS ay hindi kumakatawan o ginagarantiyahan na ang mga pag-andar na nakapaloob sa site na ito ay hindi makagambala o walang error, ang mga depekto ay itatama, o ang site na ito, o ang server na nagbibigay ng site na magagamit, ay walang mga virus o iba pang mga nakapipinsalang bahagi. Ang VITAS ay hindi gumagawa ng anumang mga garantiya o representasyon tungkol sa paggamit ng mga materyales sa site na ito sa mga tuntunin ng kanilang pagkumpleto, kawastuhan, pagkatumpak, pagkasapat, pagiging kapaki-pakinabang, pagiging maagap, pagiging maaasahan, at iba pa.

Limitasyon ng Pananagutan

Sa kahit anong pangyayari ay hindi mananagot ang VITAS sa anumang direktang, di direktang, espesyal, parusa, di sinasadya, ehemplo o kinahinatnan na pinsala, o anumang pinsala, nasa pagkilosman sa ilalim ng kontrata, kapabayaan o anumang iba pang teorya, na lumabas o may kaugnayan sa paggamit, kawalan ng kakayahan sa paggamit, o pagganap ng impormasyon, opinyon, serbisyo, produkto at materyales na magagamit mula sa site na ito. Ang mga limitasyong ito ay iaangkop sa kabila ng anumang kabiguan ng mahahalagang layunin ng anumang limitadong pananagutan. Dahil ang ilang mga hurisdiksyon ay hindi pinahihintulutan ang mga limitasyon kung gaano ang itinatagal ng implied na garantiya, o ang pagbubukod o limitasyon ng pananagutan para sa mga kahihinatnan o sinasadyang pinsala, ang mga limitasyon sa itaas ay maaaring hindi angkop sa iyo.

Bayad-pinsala

Sumasang-ayon ka na ipagbayad-pinsala at huwag panghawakan ang VITAS at mga opisyal nito, katiwala, direktor, empleyado, ahente, kaakibat, mga nagbibigay ng impormasyon sa third-party, lisensya at iba pang sangkot sa site na ito o ang paghahatid ng mga produkto, serbisyo o impormasyon sa site na ito, mula sa at laban sa anuman at lahat ng mga pananagutan, gastos, pinsala at halaga, kabilang ang mga makatwirang bayad sa abugado, na nagmula sa anumang paglabag sa iyo ng mga Tuntunin ng Paggamit o ang iyong paggamit ng site na ito o anumang mga produkto, serbisyo o impormasyon na nakuha mula sa site na ito.

Pagtupad

Ang may-ari ng site na ito ay batay sa State of Florida, USA. Ang VITAS ay walang kinakatawan na ang mga materyales sa site na ito ay naaangkop o magagamit upang gamitin sa ibang mga lokasyon. Kung ina-access mo ang site na ito mula sa iba pang mga lokasyon, may pananagutan ka sa pagsunod sa mga lokal na batas.

Miscellaneous

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit ay dapat na pamahalaan sa lahat ng mga aspeto sa pamamagitan ng at ipakahulugan alinsunod sa mga batas ng State of Florida, USA, nang walang pagsasaalang-alang sa mga salungatan nito sa mga alituntunin sa batas. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit, dahil maaaring susugan pana-panahon, ay kumpleto at eksklusibong sasabihin ang kasunduan sa pagitan mo at ng VITAS na may paggalang sa site na ito at walang ibang mga tuntunin ang maaaring maiparating sa iyo nang pasalita o sa anumang iba pang paraan na magkakaroon ng anumang puwersa o epekto. Ang anumang sanhi ng pagkilos na maaaring mayroon ka tungkol sa site na ito ay dapat magsimula sa loob ng (1) taon matapos ang pag-angkin o pagbawal sa sanhi ng pagkilos. Ang pagkabigo ng VITAS na igiit o ipatupad ang mahigpit na pagganap ng anumang probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay hindi dapat maging isang pag-alis ng probisyon. Ang eksklusibong hurisdiksyon sa anumang sanhi ng pagkilos na lumabas mula sa Mga Tuntunin ng Paggamit o ang iyong paggamit ng site na ito ay nasa estado o mga pederal na korte na matatagpuan sa Miami-Dade County, Florida. Sumasang-ayon kang magsusumite sa hurisdiksyon ng naturang mga hukuman.

Mga Survey

Paminsan-minsan ay gumagamit ng mga survey ang aming site upang humiling ng impormasyon mula sa iyo. Ang pakikilahok sa mga pagsisiyasat na ito ay ganap na kusang-loob at mayroon kang mapagpipilian kung ibubunyag o hindi ibubunyag ang hiniling na impormasyon, na maaaring magsama ng impormasyon sa pakikipag-ugnay at impormasyong demograpiko. Ang feedback na nakolekta ng mga survey na ito ay gagamitin para sa mga layunin ng pagsubaybay o pagpapabuti ng paggamit sa site na ito.

Mga Komento at Pagsumite

Inaanyayahan ng VITAS ang iyong mga komento. Ang lahat ng mga komento, mungkahi o iba pang impormasyon na ipinadala sa iyo sa site na ito ay para sa panloob na paggamit ng VITAS o mga kasosyo sa negosyo at magiging pag-aari ng VITAS. Sumasang-ayon ka na ang lahat ng mga karapatang intelektwal na ari-arian ay inilipat sa VITAS. Naiintindihan mo na ang anumang mga pag-post sa mga pampublikong bahagi ng site na ito ay hindi kumpidensyal para sa lahat ng mga layunin.

Mga Trademark

Ang salitang "VITAS" ay isang trademark at logo ng VITAS at lahat ng nauugnay na mga pangalan ng produkto at serbisyo, disenyo at slogan ay mga trademark ng VITAS. Hindi mo maaaring gamitin ang mga naturang marka nang walang naunang nakasulat na pahintulot ng VITAS. Ang lahat ng iba pang mga pangalan, tatak at marka ay ginagamit para sa mga layunin ng pagkakakilanlan at maaaring mga trademark o nakarehistrong trademark ng kani-kanilang mga may-ari.

Pakikipag-ugnay sa VITAS

Makipag-ugnayan sa VITAS sa pamamagitan ng aming Help Center o sa pamamagitan ng pagtawag sa 866.418.4827 kung may malalaman ka tungkol sa anumang nilalaman na posibleng lumabag sa copyright ng isang ikatlong partido o pinapaniwalaan mong lumalabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

Copyright at Paggamit ng Nilalaman

©2024 VITAS Hospice Services LLC. All rights reserved. Ang buong nilalaman ng site na ito (kasama ang lahat ng impormasyon, software, teksto, ipinapakita, mga imahe at audio) ay protektado ng United States at mga internasyonal na batas tungkol sa mga copyright, trademark, mga lihim na kalakalan at iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari. Pinahihintulutan ka lamang na gamitin ang nilalaman sa site na ito para sa personal na paggamit. Hindi mo maaaring kopyahin, baguhin, lumikha ng mga gawaing deribatibo, ipakita sa publiko o magpakita, magpalathala, mag-imbak, magpadala o magpamahagi ng alinman sa mga materyal sa site na ito nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng VITAS, maliban sa:

a) Mag-imbak ng mga kopya ng naturang materyales nang pansamantala sa RAM;

b) I-imbak ang mga file na awtomatikong naka-cache sa iyong Web browser para sa mga layunin ng pagpapahusay ng display; at

c) Mag-print ng makatwirang bilang ng mga pahina ng ibinigay na site na ito sa bawat kaso na hindi mo binago o tinanggal ang anumang copyright o iba pang mga paunawang proprietary na kasama sa mga nasabing materyales.

Ang pamagat o ang anumang mga karapatang intelektwal na ari-arian sa anumang impormasyon o materyal sa site na ito ay inilipat sa iyo, ngunit mananatiling bahagi ng VITAS o ng naaangkop na may-ari ng naturang nilalaman. Maliban sa malinaw na pinahihintulutan ng VITAS sa pagsulat, maaaring hindi ka magparami, magbenta o maningil para sa anumang mga komersyal na layunin:

a) anumang bahagi ng site na ito;

b) pag-access sa site na ito; o

c) paggamit ng site na ito o ng anumang mga serbisyo o materyales na available sa site na ito.

Mga Kasanayan sa Pagkapribado-Alamin ang Iyong Mga Karapatan

Ang pagkapribado ng iyong impormasyon sa kalusugan ay protektado ng batas, at ang VITAS ay nakatuon upang pangalagaan ang pagiging kumpidensiyal ng pasyente. Ang Aming Paunawa sa mga Kasanayan sa Pagkapribado ay ipinapaliwanag ang mga hakbang na ginagawa namin upang matiyak na ang iyong protektadong impormasyon sa kalusugan ay hindi ginagamit nang di wasto at ang mga kalagayan kung saan maaari naming ibunyag ang impormasyong ito sa mga kwalipikadong mapagkukunan.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.