Online na Pagbabayad ng Bill

Ang VITAS ay sumisingil para sa mga serbisyo na hindi saklaw ng Medicare, Medicaid/Medi-Cal o pribadong seguro.

Kung nakatanggap ka ng isang bayarin mula sa amin at nais mong bayaran ito online, mangyaring i-click ang button sa ibaba.

Ligtas na Online na Pagbabayad ng Bayarin.

Kung kailangan mo ng impormasyon, tawagan ang aming billing department Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m. ET sa 1.800.297.3356 o mag-email sa amin anumang oras sa onlinepayments@vitas.com.