Mga Online na Maaaring Magamit para sa mga Empleyado ng VITAS

Mga empleyado ng VITAS: gamitin ang mga link sa ibaba, kabilang ng iyong mga network credential sa VITAS, upang mahanap ang mga resources para sa empleyado at mga sagot sa iyong mga katanungan. Maaari mong baguhin ang personal na impormasyon, tingnan ang iyong mga benepisyo, kuhanin ang pinakabagong balita sa VITAS at higit pa nang may kadalian at kaginhawahan.

myVITAS

Ang myVITAS ay ang intranet site para sa empleyado na naghahandog ng balita at impormasyon upang matulungan ang mga empleyado ng VITAS na magawa ang kanilang pinakamabuti ngayon at makagawa ng mas mabuti pa kinabukasan. Mula sa alinmang computer o mobile phone, maaaring makapag-sign in ang mga empleyado sa pamamagitan ng kanilang protektadong network credentials sa VITAS at makakuha ng maraming mga resources.

myVITAS

Employee Central

Ang Employee Central ay ang online na mapagkukunan ng impormasyon sa VITAS tungkol sa human resources. Ang mga empleyado ay maaaring makakuha ng personal na impormasyon, impormasyon sa payroll at impormasyon tungkol sa compensation at pag-aralan ang mga benepisyo. Ang mga empleyado ay maaaring mag-log on sa Employee Central mula sa kahit saan, sa pamamagitan ng pagbisit sa myVITAS at pagkatapos ay piliin ang Employee Central.

Employee Central sa pamamagitan ng myVITAS

Outlook Webmail

Ang mga empleyado na mayroong VITAS email address ay maaaring mag-log on sa kanilang mga email account kahit saan, sa pamamagitan ng kanilang email login na mga credentials.

Outlook Webmail

United Healthcare

Ginagawa at inilalathala ng UnitedHealthcare ang Mga Machine-Readable File para sa VITAS Healthcare. Para maka-link sa Mga Machine-Readable File, paki-click ang ibinigay na URL: transparency-in-coverage.uhc.com

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.