Mga Pagkakataon para sa Hospice Partnership

Kung interesado ang inyong hospice program na magkaroon ng isang kumpidensiyal na pakikipag-usap tungkol sa pagsali sa lumalagong pamilya ng mga hospice program ng VITAS, tumawag po lamang sa 973.422.5325.

Kung kayo ay isang managed care provider at nais na malaman ang higit pa tungkol sa mga paraan na maaaring masuportahan ng VITAS ang inyong mga gawain, tumawag lamang sa 1.800.873.5198

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.