Press at Media

Bilang pinuno sa kilusang pambansang aksyong pang-hospice, ang VITAS ay regular na kinokontak ng mga mamamahayag para sa komentaryo tungkol sa mga pangunahing isyu at kalakaran sa hospice.

Upang humiling ng mga panayam o impormasyon, dapat tawagan ng mga miyembro ng news media ang aming toll free line 877.848.2701 o magpadala ng email sa media@vitas.com.

Upang matiyak na natutugunan namin ang lahat ng mga deadline, hinihiling namin na ang mga reporter ay magbigay ng detalyadong impormasyon, kabilang ang: pangalan, media outlet o samahan, uri ng pagtatanong, deadline, numero ng telepono at email address.

Nagpapasalamat din kami, na kung maaari, hindi bababa sa 24-oras ang paalala upang maproseso ang mga katanungan.

Maaari kang bumisita sa newsroom ng VITAS dito.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.