Naka-encrypt na Email Mula sa VITAS

Nakikipag-ugnayan ang VITAS sa aming mga pasyente at sa kanilang mga itinalagang kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng email kapag kinakailangan.

Gumagamit kami ng serbisyo sa pag-encrypt para matiyak na mananatiling secure at kumpidensyal ang Personal na Impormasyong Pangkalusugan (Personal Health Information, o PHI) ng aming mga pasyente. 

Para mabuksan ang naka-encrypt na mensahe, i-click ang link na "I-click ito".

Screenshot ng pangunahing email

Kapag pinindot ang "I-click ito", sasabihan ka na gumawa ng isang account para matanggap ang naka-encrypt na email.

Punan ang hinihinging impormasyon para makagawa ng secure na account. Pagkatapos ay pindutin ang "Magpatuloy."

Screenshot ng prompt sa pag-log in

Kapag nakagawa ka na ng account, kusa kang ibabalik sa orihinal na email. Mula roon, magagawa mo nang:

  1. Buksan ang email
  2. I-download ang mga form ng pahintulot
  3. I-print, pirmahan, at ibalik ng mga form ng pahintulot
Screenshot ng naka-encrypt na mensahe na may attachment

Mga Payo sa Paglutas ng mga Problema

Anong gagawin ko kung hindi gumagana para sa akin ang link na "I-click ito"?

Kung hindi gumagana ang link na "I-click ito", buksan o i-download na lang ang attachment.

Gumawa ako ng account, pero hindi ako kaagad na ibinalik sa email.

Kung hindi ka kaagad na ibinalik sa email pagkatapos mong gumawa ng secure na account, kuhanin ang email sa iyong inbox, piliin ang "I-click ito" at mag-log in sa iyong bagong gawa na account. 

Nakatanggap ako ng mensahe na sira ang file na sinusubukan kong basahin.

Makipag-ugnayan po sa 800.938.4827.

Nakarehistro na ang username na hiniling ko. Ano ang ibig sabihin nito?

May account ka na sa Proofpoint Encryption. Subukang mag-log in gamit ang username at i-reset ang iyong password.

Kumuha kopya ng mga tagubiling ito na maaaring i-print.