Hospice Care sa Broward County, FL

Binibisita ng mga miyembro ng VITAS hospice team ang mga pasyente saanman ang itinuturing nilang bahay (pribadong bahay, nursing home, assisted living community, pasilidad sa pangangalaga na pangmatagalan, atbp.) sa Broward County, kabilang ang lugar ng Fort Lauderdale. Ang hospice care ng VITAS ay maaasahan mo sa tuwing kailangan mo ito. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Naghahandog ang VITAS ng integratibong mga serbisyo kabilang ang aromatherapy, art, music therapy, reiki, masahe at pagbisita ng mga alagang hayop. Nakikipagtulungan ang aming mga liaison sa mga beteranong pasyente ng VITAS, at tumutulong sa kanilang makuha ang mga benepisyo kapag kwalipikado sila. Nag-aalok kami ng mga peer support group para sa mga naulilang bata mula sa aming mga partner sa Children's Bereavement Center, at kami ay may akreditasyon mula sa National Institute for Jewish Hospice at sa Association for Clinical Pastoral Education.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo

INPATIENT UNIT

VITAS IPU sa Broward Health Coral Springs

3000 Coral Hills Drive

3 North

Coral Springs, FL 33065

INPATIENT UNIT

VITAS IPU sa Broward Health North

201 E Sample Road

3rd Floor

Deerfield Beach, FL 33064

INPATIENT UNIT

VITAS IPU sa Broward Health Medical Center

1600 S Andrews Ave.

2nd Floor, West Wing

Fort Lauderdale, FL 33316

INPATIENT UNIT

VITAS IPU sa Florida Medical Center

5000 W Oakland Park Blvd.

3rd Floor

Ft. Lauderdale, FL 33313

OPISINA

Opisina ng VITAS Hospice sa Pompano Beach

1801 West Sample Road

Suite 301

Pompano Beach, FL 33064

KAGAMITAN SA BAHAY

Miramar VITAS Home Medical Equipment

3850 Executive Way

Miramar, FL 33025

KAGAMITAN SA BAHAY

Home Medical Equipment ng VITAS sa Pompano Beach

1780 NW 15th Ave.

Suite 410

Pompano Beach, FL 33069

  • 1
  • 2
  • 3

Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

INPATIENT UNIT

VITAS IPU sa Broward Health Coral Springs

3000 Coral Hills Drive

3 North

Coral Springs, FL 33065

INPATIENT UNIT

VITAS IPU sa Broward Health North

201 E Sample Road

3rd Floor

Deerfield Beach, FL 33064

INPATIENT UNIT

VITAS IPU sa Broward Health Medical Center

1600 S Andrews Ave.

2nd Floor, West Wing

Fort Lauderdale, FL 33316

INPATIENT UNIT

VITAS IPU sa Florida Medical Center

5000 W Oakland Park Blvd.

3rd Floor

Ft. Lauderdale, FL 33313

  • 1
  • 2

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.