Hospice Care sa Broward County, FL

Binibisita ng mga miyembro ng VITAS hospice team ang mga pasyente saanman ang itinuturing nilang bahay (pribadong bahay, nursing home, assisted living community, pasilidad sa pangangalaga na pangmatagalan, atbp.) sa Broward County, kabilang ang lugar ng Fort Lauderdale. Ang hospice care ng VITAS ay maaasahan mo sa tuwing kailangan mo ito. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Naghahandog ang VITAS ng integratibong mga serbisyo kabilang ang aromatherapy, art, music therapy, reiki, masahe at pagbisita ng mga alagang hayop. Nakikipagtulungan ang aming mga liaison sa mga beteranong pasyente ng VITAS, at tumutulong sa kanilang makuha ang mga benepisyo kapag kwalipikado sila. Nag-aalok kami ng mga peer support group para sa mga naulilang bata mula sa aming mga partner sa Children's Bereavement Center, at kami ay may akreditasyon mula sa National Institute for Jewish Hospice at sa Association for Clinical Pastoral Education.

Naghahanap ka ba ng career sa hospice sa Broward County? Tingnan ang aming mga bukas na posisyon ngayon.

Mga Lokasyon ng VITAS Healthcare sa Broward County

Hospice Care Sa Bahay


    Makipag-ugnayan sa amin upang malaman ang higit pa tungkol sa aming hospice care sa bahay.

    954.486.4085

Home Medical Equipment

Marami Pang Mga Lokasyon ng Vitas

Kilalanin ang Hospice Team ng VITAS

Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang hospice aide sa VITAS

Hospice Aide

Nagbibigay ang hospice aide ng personal care sa pasyente. Sila rin ang "mata at tainga" ng iba pang hospice team.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS