Inpatient Hospice Unit ng VITAS sa Broward Health Medical Center

1600 S Andrews Ave.

2nd Floor, West Wing

Fort Lauderdale, FL 33316

Gusto nating lahat na nasa bahay kapag may sakit tayo. Kapag hindi iyon posible, ang Inpatient Hospice Unit ng VITAS sa Broward Health Medical Center ay isang lugar na para na ring sariling tahanan para sa mga pasyenteng malapit na sa katapusan ng buhay, at para sa kanilang mga pamilya.

Naglalaan ng oras ang hospice team ng VITAS upang makilala ang mga pasyente at ang kanilang mga pamilya. Araw-araw na nagra-round ang medical direktor at naglalaan ng mga serbisyo ng nurse, hospice aide, chaplain, social worker, volunteer at supportive ancillary ayon sa plan of care ng pasyente.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS