Inpatient Hospice Unit ng VITAS sa Florida Medical Center

5000 W Oakland Park Blvd.

3rd Floor

Ft. Lauderdale, FL 33313

Sa VITAS Inpatient Hospice Unit sa Florida Medical Center, ang bawat indibidwal na pasyenteng aming pinangangalagaan ay binibigyan namin ng iba't ibang pamamaraan ng pangangalaga. Narito kami upang suportahan ang aming mga pasyente at kanilang mga mahal sa buhay sa panahon ng kanilang paghihirap.

Ang aming yunit ng inpatient sa Florida Medical Center ay may isang pambihirang kawani na nagmamalasakit sa ilan sa mga pinaka-mahihinang pasyente ng VITAS, kabilang ang mga pasyente ng naka-ventilator mula sa ibang ospital na dumarating sa yunit ng VITAS kapag oras nang alisin ang tubo. Ang yunit na ito ay may mga mapagkukunan na kinakailangan upang matiyak ang isang maayos na pagpapalit.

Dito din sa yunit na ito nagaganap ang edukasyon at pagbabago. Ang mga mag-aaral ng medikal na mula sa mga paaralan na may mga ugnayan sa VITAS ay umiikot dito, kasama ang dalawang espesyalista ng hospice ng VITAS. Ang VITAS ay nagsasanay din ng mga bagong kawani mula sa buong bansa.

Nagbibigay ng serbisyo ang Florida Medical Center sa mga residente mula sa Sunrise, Plantation, Oakland Park, Lauderdale Lakes at Fort Lauderdale sa Broward.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS