Inpatient Hospice Unit ng VITAS sa Broward Health North

201 E Sample Road

3rd Floor

Deerfield Beach, FL 33064

Sa VITAS Inpatient Hospice Unit sa Broward Health North, nagbibigay kami ng iba't ibang pamamaraan sa bawat pasyente na aming pinangangalagaan. Narito kami para suportahan ang aming mga pasyente at kanilang mga mahal sa buhay sa oras na ito ng pagsubok.

Ang VITAS inpatient hospice unit ay isang mahalagang mapagkukunan sa Broward Health North; ina-admit namin ang mga pasyente na-ospital na naka-ventilator o nagda-dialysis habang sinusuportahan namin ang kanilang mga pamilya sa paggawa ng mga mahihirap na desisyon tungkol sa pangangalaga sa taong malapit ng pumanaw. Bilang lider ng hospice, ang VITAS ay mayroong mga kawani at sistema na sinisiguro ang isang mapayapa, mahinahon at sumusuportang kapaligiran sa yunit ng inpatient.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS