Inpatient Hospice Unit ng VITAS sa Sunrise Health and Rehabilitation Center

4800 N Nob Hill Road

Sunrise, FL 33351

Inpatient Hospice Center

Kapag nangangailangan ang pasyente ng hospice ng pag-aalaga na higit pa sa maaaring maibigay sa bahay, naghahandog ang VITAS ng inpatient na pag-aalaga sa Sunrise Health and Rehabilitation Center, sa isang kumportable at parang nasa bahay na kapaligiran.

Alam namin na isang medikal na krisis ang nagdala sa iyo sa aming inpatient unit sa Sunrise Health and Rehabilitation Center. Ang aming layunin ay pangalagaan ka at ang iyong minamahal sa panahon ng kahirapan na ito.

Sinisiguro ng aming lubos na propesyonal na interdisciplinary team na ang bawa't isang pasyente at miyembro ng pamilya ay nakakatanggap ng pag-aalaga na pang-indibidwal at sa lahat ng oras.

Mga Feature ng Inpatient Unit

  • 16 mga pribadong kwarto
  • Aktibidad para sa mga bata
  • Mga flat-screen TV sa mga kwarto
  • Mga pribadong paliguan
  • Pribadong tahimik na kwarto
  • Shared na pampamilyang kwarto
  • Shared na kusina
  • Outdoor na lugar
  • Mga pasilidad sa paliligo para sa mga bisita
  • Overnight na akomodasyon para sa mga bisita

May bibisitahin ka ba sa hospice?

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Ang aming grupo ng espesyal na sinanay na mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na sinisiguro na ang mga huling buwan, linggo o araw ng isang pasyente ay magreresulta sa kalagayan ng kaginhawahan at karangalan.

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.

Isang Doktor sa VITAS
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.

Isang social worker sa VITAS
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.

Isang bereavement specialist sa VITAS
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.