VITAS Hospice Care sa Miami-Dade at Monroe County, FL

VITAS Hospice Care sa Miami-Dade at Monroe County, FL

Binibisita ng mga miyembro ng VITAS hospice team ang mga pasyente saanman ang itinuturing nilang bahay- (pribadong bahay, nursing home, pasilidad sa assisted living community, pasilidad sa pangangalaga na pangmatagalan, atbp.) sa Miami-Dade at Monroe county, mula Miami Beach hanggang Islamorada.

Mayroon kaming mga opisina sa North Miami Beach, Miami, Tavernier at Miramar; at mga inpatient bed sa kabuuan ng aming lugar ng pag-serbisyo. Ang hospice care ng VITAS ay maaasahan mo sa tuwing kailangan mo ito. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Nag-aalok ang VITAS ng mga integrative na serbisyo kasama ang music therapy, masahe, at mga pagbisita ng alagang hayop. Nakikipagtulungan ang aming mga liaison sa mga beteranong pasyente ng VITAS, at tumutulong sa kanilang makuha ang mga benepisyo kapag kwalipikado sila. Nag-aalok kami ng mga peer support group para sa mga naulilang bata mula sa aming mga partner sa Children's Bereavement Center, at kami ay may akreditasyon mula sa National Institute for Jewish Hospice at sa Association for Clinical Pastoral Education.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.