VITAS Inpatient Unit sa MedSquare Kendall

9408 SW 87th Ave.

Suite 107

Miami, FL 33176

Naglilingkod kami sa mga pasyente sa mga southwestern na komunidad ng Miami sa pamamagitan ng aming bagong nagsasariling nakatayong inpatient hospice unit sa Kendall.

Ang 19,000 talampakang kwadradong VITAS Inpatient Hospice Unit sa Med Square Kendall ay nagtatampok ng 16 pribadong kwarto ng pasyente, ang bawat isa ay may nakalaang iPad at smart TV para magawa ng mga pasyente at tagapag-alaga na makipag-ugnayan sa virtual na paraan sa mga pamilyang nasa komunidad at nasa labas ng komunidad. Naghahandog din ang inpatient unit ng music therapy, mga pagbisita ng alagang hayop ng Paw Pals®, at espesyalisadong pangangalaga para sa mga beterano gaya ng mga pagsaludo sa tabing-kama at virtual reality na mga Honor Flight.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS

Handa na ba ang inyong pasyente para sa hospice?