The Residence

10075 Hillview Road

Pensacola, FL 32514

Tungkol sa The Residence: Pangangalaga sa Alaala (Memory Care) sa Pensacola

Ang The Residence sa Pensacola ay isang komunidad na may estilong magkakapit-bahay at dedikadong pangangalaga sa alaala na partikular na idinesenyo para mapaganda ang kalidad ng buhay (quality of life) ng mga may kondisyon sa pagkawala ng memorya o kahirapan sa pag-alala.

Kung ikaw ay naghahanap ng isang pasilidad na higit pa sa isang tradisyonal na suporta sa pamumuhay ng iyong mahal sa buhay, ang The Residence mula sa VITAS Healthcare ang katugunan:

 • Eksperto at personalized na pangangalaga mula sa mga dementia care specialist
 • Pagdaragdag ng pangangalaga habang nagiging progresibo o lumalaki ang pangangailangan ng residente
 • Mga lisensyadong nars ang naka-duty 24/7
 • Mararangya at may kasangkapang mga apartment, kasama ang kama, mesa sa tabi ng kama, lampara (lamp), aparador o cabinet ng mga damit, at telebisyon
 • Propesyonal na serbisyo para sa linen, kasama ang pagbibigay ng mga tuwalya, pangsapin sa kama, kumot o comforter, at mga unan
 • Propesyonal na pag-aasikaso at pag-aalaga sa bahay na nagpapanatili ng isang malinis at komportableng (comfortable) kapaligiran
 • Mga produkto para sa pansariling kalinisan na hanggang $50 bawat buwan
 • Mga Boluntaryo na sinanay sa dementia care na nakahihikayat ng sosyal at pisikal na interaksyon
 • Respite care na nagkakaloob sa aming mga "guest" ng kaparehong pangangalaga at kaalwanan na nararanasan ng aming mga residente para sa isang araw, isang linggo, o mas mahabang panahon, para mabigyan ng kinakailangang pahinga ang mga family caregiver

Serbisyo ng Adult Day Care

Naghahanap ka ba ng isang ligtas, mapagkalinga, at nakakaengganyong day-time na kapaligiran para sa mahal mo sa buhay na may Alzheimer's/dementia? Ang Serbisyo para sa Adult Day Care ng The Residence ay tumatanggap ng mga bagong kliyente para sa aming day program!

Ito ay isang mahusay na alternatibo para sa pangangalaga na pangmatagalan at nag-aalok ng pangbalanse sa mga caregiver na gustong manatiling kasama nila sa kanilang bahay ang mga mahal nila sa buhay kahit na sila ay nagtatrabaho pa rin o nag-aasikaso ng iba pa nilang responsibilidad sa maghapon. Dagdag pa rito, nagbibigay ito ng lubhang kinakailangang pahinga sa mga panggabi't-araw na caregiver.

Ang pang-araw-araw na pakikilahok o partisipasyon ay available sa pamamagitan ng simpleng pre-paid na pagpapareserba nang maaga. Ang pang-araw-araw na rate ay $75/araw (Lunes hanggang Biyernes 8 am-4pm), at one-time na enrollment fee na halagang $300 lamang ang kinakailangan para dito. Maaari kang matuto nang higit pa at/o magpaiskedyul ng tour sa pamamagitan ng pagtawag sa amin sa 850.484.3529.

Ilan sa Mga Kanais-nais na Features ng Aming Pasilidad

 • 32 mga kama
 • Apartment-style na pamumuhay
 • Mga pribadong paliguan
 • Ligtas na paligid
 • Bakurang may magandang tanawin na may gazebo
 • Mga daanang may hardin sa loob ng ligtas na paligid
 • Sinehan na may comfortable na upuan
 • Tahimik na silid (serenity room) na may aromatherapy
 • Elektronikong mga frame ng larawan sa bawat silid
 • Mga Life Station
 • Music room na may mga headphone
 • Mga playlist na iniangkop sa bawat residente

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.