Inpatient na Hospice Unit ng VITAS sa Sacred Heart Hospital

5151 N 9th Ave.

Pensacola, FL 32504

Inpatient Hospice Care

Gusto nating lahat na nasa bahay kapag may sakit tayo. Kapag hindi iyon maaari, ang ​​​​​​​inpatient unit ng VITAS sa Sacred Heart Hospital ay isang kumportableng tirahan para sa mga pasyenteng malapit na sa katapusan ng buhay at sa kanilang mga pamilya.

Naglalaan ng oras ang hospice team ng VITAS upang makilala ang mga pasyente at ang kanilang mga pamilya. Araw-araw na nagra-round ang medical direktor at naglalaan ng mga serbisyo ng nurse, hospice aide, chaplain, social worker, volunteer at supportive ancillary ayon sa plan of care ng pasyente.

Gumagamit ang isang nurse ng VITAS ng stethoscope para mapag-aralan ang puso ng isang pasyente

Mga Katangian ng Lokasyon

  • 18 mga kama
  • Hardin sa labas
  • Shared na pampamilyang kwarto
  • Mga flat-screen TV sa mga kwarto
  • May libreng Wi-Fi na magagamit

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.