Ipinagmamalaki ng VITAS na Paglingkuran ang Komunidad ng Ocean Reef®

Umasa sa aming mga eksperto para sa edukasyon tungkol sa mga paksa, mga diagnosis, at mga kahirapan na kaugnay sa katapusan ng buhay.
Tumawag sa 786.675.6019

Sa pamamagitan ng aming partnership sa Baptist Health South Florida, nagbibigay ang VITAS ng may malasakit na hospice care at suporta sa edukasyon sa mga pasyente at pamilya sa Ocean Reef® na humaharap sa mga pisikal at psychosocial na kahirapan ng malubhang karamdaman.

Dahil sa inspirasyong dulot ng aming mga gabay na bigyang-prayoridad ang kapakanan ng mga pasyente at ang kanilang mga pamilya, nagbibigay ang aming mga hospice team ng iba't ibang mga serbisyo para matulungan ang mga residente, tagapangalaga, at ang kawani ng Ocean Reef® na maunawaan at matugunan ang mga kahirapang kaugnay sa katapusan ng buhay nang may kumpiyansa, kahusayan, at malasakit:

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.