Hospice at Palliative Care sa South Jersey

Hospice at Palliative Care sa South Jersey

Bibisitahin ka ng mga miyembro ng iyong VITAS hospice team saanman ang itinuturing mong bahay-ito man ay sa isang pribadong bahay, nursing home, pasilidad sa assisted living, o pasilidad sa pangangalaga na pangmatagalan-sa buong Philadelphia, New Jersey, at Delaware. Kasama rito ang mga county ng Atlantic, Burlington, Camden, Cumberland, Gloucester, Mercer, at Salem.

Ang hospice care ng VITAS ay maaasahan mo sa tuwing kailangan mo ito. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Bukod pa sa klinikal na pagkaeksperto, nag-aalok kami ng pangkabuuang mga pamamaraan sa end-of-life care, kasama ang isang full-time na music therapist at pagbisita ng mga alagang hayop ng Paw Pals. Ganap na nauunawaan ng isang may dedikasyong veterans liaison ang mga partikular na pangangailangan ng mga beterano sa New Jersey, at ipinagmamalaki naming maging isang We Honor Veterans Level Four Community Partner.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.