Hospice at Palliative Care sa Milwaukee

Binibisita ng mga miyembro ng VITAS hospice team ang mga pasyente saanman ang itinuturing nilang bahay- (pribadong bahay, nursing home, pasilidad sa assisted living community, pasilidad sa pangangalaga na pangmatagalan, atbp.) sa Southeastern Wisconsin.

May mga opisina kami sa Wauwatosa at Racine, at isang inpatient unit sa West Allis.

Ang hospice care ng VITAS ay maaasahan ng mga pasyente at pamilya sa tuwing kailangan ito. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Ang layunin ng VITAS ay indibidwal na pag-aalaga na tinutukoy ayon sa mga kahilingan at kagustuhan ng pasyente. Ang mga integrated na serbisyo ay maaaring dalhin sa bedside ng isang music therapist o sa pamamagitan ng pagbisita ng alagang hayop ng Paw Pals®, ayon sa kinakailangan. Sa pamamagitan ng pagkilala mula sa programang We Honor Veterans, natatanggap ng mga beteranong militar sa Milwaukee ang suportang karapat-dapat sa kanila kapag malapit na ang katapusan ng buhay nila.

Naghahanap ka ba ng career sa hospice sa Milwaukee? Tingnan ang aming mga bukas na posisyon ngayon.

Mga Lokasyon ng VITAS Healthcare sa Milwaukee

Hospice Care Sa Bahay


    Makipag-ugnayan sa amin upang malaman ang higit pa tungkol sa aming hospice care sa bahay.

    414.257.2600

Inpatient na Unit

Mga Opisina

Marami Pang Mga Lokasyon ng Vitas

Kilalanin ang Hospice Team ng VITAS

Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang hospice aide sa VITAS

Hospice Aide

Nagbibigay ang hospice aide ng personal care sa pasyente. Sila rin ang "mata at tainga" ng iba pang hospice team.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS