Inpatient na Hospice Unit ng VITAS sa Ruth Hospice

8300 W Beloit Road

West Allis, WI 53219

Kapag kailangan ng mga hospice patient ng pag-aalaga na higit sa mapapangasiwaan sa bahay, nagbibigay-daan sa amin ang Inpatient Hospice Unit ng VITAS sa Ruth Hospice na mag-alok ng inpatient na antas ng pangangalaga upang ma-stabilize ang mga sintomas at maibalik ang pasyente sa kanyang bahay. 

Maaaring ma-admit ang mga pasyente 24 na oras isang araw mula sa anumang setting-ospital, opisina ng doktor, bahay, o nursing home. Kapag kailangang magpahinga ng mga tagapag-alaga, nag-aalok ang aming mga inpatient unit ng hanggang sa limang araw na respite care sa mga pasyente ng VITAS na nakatira sa bahay.

Alam naming isang medikal na krisis ang nagdala sa iyo sa isa sa aming mga inpatient na hospice unit sa VITAS. Layunin naming suportahan ka at ang iyong pamilya sa panahong ito ng pagsubok.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS