Humanap ng Hospice Care sa mga County ng Lee, Glades, at Hendry, FL

Humanap ng Hospice Care sa mga County ng Lee, Glades, at Hendry, FL

Bibisitahin ka ng iyong mga miyembro ng VITAS hospice team saanman ang itinuturing mong bahay sa buong mga County ng Lee, Glades, at Hendry sa Florida.

May opisina ang VITAS sa Clewiston, at nagbibigay kami ng pangangalaga saan mo man kailangan ito. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Bukod pa sa ekspertong klinikal na pag-aalaga, nag-aalok ang VITAS ng mga holistic na pamamaraan sa end-of-life care.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.