Inpatient Hospice Unit ng VITAS sa Baylor Scott at White Medical Center - Fort Worth

1400 8th Ave.

3rd Floor

Ft. Worth, TX 76104

Sa VITAS Inpatient Hospice Unit sa VITAS Inpatient Hospice Unit sa Baylor Scott & White Medical Center - Fort Worth, gumagamit kami ng indibidwal na pamamaraan para sa bawat pasyenteng inaalagaan namin. Narito kami para suportahan ang aming mga pasyente at kanilang mga mahal sa buhay sa oras na ito ng pagsubok.

Bilang unang inpatient hospice unit sa Ft. Worth at tanging hospice unit sa lugar na nasa ospital, tumanggap na ang Baylor unit ng mga pasyenteng may malubhang sakit at ang kanilang mga pamilya sa loob ng humigit-kumulang 20 taon. Tinatanggap ng inpatient hospice unit ng VITAS ang mga pasyente mula sa Ft. Worth, mga Mid-Cities, North Tarrant County, southwest Ft. Worth, Cleburne at Weatherford.

Alam naming isang medikal na krisis ang nagdala sa iyo sa inpatient hospice unit ng VITAS. Layunin naming suportahan ka at ang iyong mga mahal sa buhay sa panahong ito ng pagsubok.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS