Inpatient Hospice Unit ng VITAS sa Carrollton Regional Medical Center

4343 N Josey Lane

4th Floor

Carrollton, TX 75010

Sa inpatient hospice unit ng VITAS sa Carrollton Regional Medical Center, nagsasagawa kami ng indibidwal na pamamaraan para sa bawat pasyenteng inaalagaan namin. Layunin naming suportahan ang aming mga pasyente at kanilang mahal sa buhay sa oras na ito ng pagsubok.

Paminsan-minsan, maaaring kailangan ng mga pasyente sa hospice ng pag-aalaga na higit sa kumportableng maibibigay ng mga pangunahing tapag-alaga sa bahay. Sa inpatient hospice unit ng VITAS sa Carrollton Regional Medical Center, nagbibigay ang aming may espesyalisasyong team ng antas ng pangangalaga na kinakailangan upang ma-stabilize ang mga sintomas para makabalik ang mga pasyente sa kanilang pamilyar na tahanan at mga gawain sa lalong madaling panahon.

Ang aming multidisciplinary team ay sanay sa medikal na pangangasiwa ng sakit at klinikal na kumplikadong pag-aalaga, kabilang ang mga vent, infusion therapy, at paracentesis para mabawasan ang abdominal pressure. Ang inpatient hospice unit ng VITAS ay may natatanging kwarto ng pasyente para sa mga bariatric na pasyente, na kumpleto ng mga mas malawak na pinto, napakalaking banyo, at bariatric na kama at lift.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS