Inpatient Hospice Unit ng VITAS sa Carrollton Regional Medical Center

4343 N Josey Lane

4th Floor

Carrollton, TX 75010

Inpatient Hospice Center

Sa inpatient hospice unit ng VITAS sa Carrollton Regional Medical Center, nagsasagawa kami ng indibidwal na pamamaraan para sa bawat pasyenteng inaalagaan namin. Layunin naming suportahan ang aming mga pasyente at kanilang mahal sa buhay sa oras na ito ng pagsubok.

Paminsan-minsan, maaaring kailangan ng mga pasyente sa hospice ng pag-aalaga na higit sa kumportableng maibibigay ng mga pangunahing tapag-alaga sa bahay. Sa inpatient hospice unit ng VITAS sa Carrollton Regional Medical Center, nagbibigay ang aming may espesyalisasyong team ng antas ng pangangalaga na kinakailangan upang ma-stabilize ang mga sintomas para makabalik ang mga pasyente sa kanilang pamilyar na tahanan at mga gawain sa lalong madaling panahon.

Ang aming multidisciplinary team ay sanay sa medikal na pangangasiwa ng sakit at klinikal na kumplikadong pag-aalaga, kabilang ang mga vent, infusion therapy, at paracentesis para mabawasan ang abdominal pressure. Ang inpatient hospice unit ng VITAS ay may natatanging kwarto ng pasyente para sa mga bariatric na pasyente, na kumpleto ng mga mas malawak na pinto, napakalaking banyo, at bariatric na kama at lift.

Mga Feature ng Inpatient Unit

 • 14 mga pribadong kwarto
 • Aktibidad para sa mga bata
 • Access sa computer at internet
 • Mga flat-screen TV sa mga kwarto
 • Family suite
 • Mga pribadong paliguan
 • Pribadong tahimik na kwarto
 • Dalawang shared na pampamilyang kwarto
 • Shared na kusina
 • Mga pasilidad sa paliligo para sa mga bisita
 • Specialized na bariatric na kwarto
 • Washer at dryer para sa mga bisita

May bibisitahin ka ba sa hospice?

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Ang aming grupo ng espesyal na sinanay na mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na sinisiguro na ang mga huling buwan, linggo o araw ng isang pasyente ay magreresulta sa kalagayan ng kaginhawahan at karangalan.

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.

Isang Doktor sa VITAS
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.

Isang social worker sa VITAS
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.

Isang bereavement specialist sa VITAS
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.