Hospice at Palliative Care sa Connecticut

Hospice at Palliative Care sa Connecticut

Pinangangalagaan ng VITAS ang mga hospice patient sa buong Connecticut araw-araw. Mayroon kaming tatlong opisina sa Glastonbury, Waterbury at Norwalk.

Ang mga hospice patient ay hindi pumupunta sa amin; kami ang pumupunta sa aming mga pasyente. Nagdadala ang aming mga team ng pansariling pangangalaga sa bawa't pasyente, araw-araw. Mayroon kaming mga tauhan na sinanay upang maintindihan ang mga pangangailangan ng karamihan sa mga beteranong militar na nakatira sa Connecticut. Sa katunayan, mayroon kaming taunang serbisyo sa loob ng Nautilus Submarine Museum tuwing Memorial Day.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo

OPISINA

Opisina ng VITAS Hospice sa Middlebury

199 Park Road Extension

Suite 102

Middlebury, CT 06762

OPISINA

Norwalk VITAS Hospice Office

488 Main Ave.

3rd Floor

Norwalk, CT 06851


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

OPISINA

Opisina ng VITAS Hospice sa Middlebury

199 Park Road Extension

Suite 102

Middlebury, CT 06762

OPISINA

Norwalk VITAS Hospice Office

488 Main Ave.

3rd Floor

Norwalk, CT 06851

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.