Hospice at Palliative Care sa Columbus

Dedikado ang VITAS ng Greater Columbus sa pagbigay ng pag-aalaga na nakatuon sa pasyente at suporta sa mga naninirahan sa saanmang lugar na itinuturing nilang bahay. Kahit sila man ay nakatira sa isang pribadong bahay, sa isang assisted living community o sa isang nursing home, ang aming lubos na sanay at may karanasang mga miyembro ng team ay pupunta sa lokasyon ng pasyente upang makapagbigay ng pansariling tulong at pag-aalaga.

Ang sinisilbihan namin ay hindi lamang ang Greater Columbus area ngunit pati na rin ang 15 nakapaligid na mga county, na siyang kabilang ang: Logan, Union, Marion, Morrow, Knox, Union, Delaware, Licking, Madison, Franklin, Fayette, Pickaway, Fairfield, Perry, Hocking at Ross.

Bilang karagdagan pa sa dalubhasang klinikal na pag-aalaga, naghahandog ang VITAS sa Columbus ng holistic na pamamaraan sa end-of-life care, kabilang ang Paw Pals® na mga pagbisita ng alagang hayop, sertipikadong mga music therapist, art at massage therapy. Mayroon rin kaming epektibong pamamaraan sa programa para sa beterano kaya nakamit namin ang aming LEVEL 5 na sertipikasyon.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo

OPISINA

Opisina ng VITAS Hospice sa Dublin

655 Metro Place South

Suite 770

Dublin, OH 43017


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

OPISINA

Opisina ng VITAS Hospice sa Dublin

655 Metro Place South

Suite 770

Dublin, OH 43017

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.