Hospice Care sa Collier County, FL

Binibisita ng mga miyembro ng VITAS hospice team ang mga pasyente saanman ang itinuturing nilang bahay (pribadong bahay, nursing home, pasilidad sa assisted living community, pasilidad sa long term care, atbp.) sa Collier County. May mga opisina kami sa Naples, Immokalee at Marco Island; isang inpatient unit sa Naples, at inpatient na mga higaan sa buong lugar.

Nagbibigay kami ng hospice care saanman ito kailangan ng mga pasyente at pamilya. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

May panahon ang VITAS para tiyaking ang mga pasyente ay kumportable, at para pahusayin ang kanilang quality of life sa pamamagitan ng pangangasiwa ng mga sintomas, pagpapahupa ng pananakit, at pagbawas ng mga 911 na tawag at muling pagpapaospital.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

OPISINA

Opisina ng VITAS Hospice sa Immokalee

550 E New Market Road

Suite 7

Immokalee, FL 34142

OPISINA

Opisina ng VITAS hospice sa Marco Island

997 N Collier Blvd.

Suite B

Marco Island, FL 34145

OPISINA

Opisina ng VITAS Hospice sa Naples

4980 N Tamiami Trail

Suite 102

Naples, FL 34103

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.