Inpatient Unit ng VITAS sa Solaris HealthCare Imperial

900 Imperial Golf Course Blvd.

Naples, FL 34110

Kapag kailangan ng mga hospice patient ng pangangalaga na higit sa mapapamahalaan sa bahay, ang Inpatient Hospice Unit ng VITAS sa Solaris HealthCare Imperial ay nagbibigay ng inpatient na antas ng pangangalaga upang mapahupa ang mga sintomas. Sa isang kapaligirang tulad ng sa bahay, naghahandog sa pasyente ang aming responsable at madamaying interdisciplinary team ng indibidwal at 24 na oras na pag-aalaga.

Pinangangasiwaan ng team ang kirot at iba pang sintomas ng sakit na nagdudulot ng pagkamatay habang pinahuhusay ang kalidad ng buhay ng pasyente at kapamilya. Kapag dinala ang isang pasyente ng VITAS sa aming inpatient hospice unit dahil sa medikal na suliranin, layunin naming suportahan ang parehong pasyente at ang kanyang mga mahal sa buhay sa panahon ng pagsubok.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS