Hospice at Palliative Care sa Cincinnati

Mayroong hospice at palliative care ang VITAS sa Greater Cincinnati at sa lahat ng Southwest Ohio. Pinagsisilbihan namin ang mga pasyente at ang kanilang mga pamilya sa Butler, Warren, Clinton, Hamilton, Clermont, Brown, Adams at Highland na mga county. 

May opisina ng hospice ang VITAS sa Blue Ash at isang inpatient unit sa Drake Center, at pareho silang matatagpuan sa gitna ng Greater Cincinnati na rehiyon.

Nagbibigay kami ng hospice care saan mo man ito kailangan. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo

INPATIENT UNIT

Inpatient Unit ng VITAS sa The Drake Center

151 West Galbraith Road

5th Floor

Cincinnati, OH 45216

OPISINA

Opisina ng VITAS Hospice sa Cincinnati

11500 Northlake Drive

Suite 400

Cincinnati, OH 45249


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

INPATIENT UNIT

Inpatient Unit ng VITAS sa The Drake Center

151 West Galbraith Road

5th Floor

Cincinnati, OH 45216

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.