Inpatient Unit ng VITAS sa The Drake Center

151 West Galbraith Road

5th Floor

Cincinnati, OH 45216

Kapag ang mga pasyente ng hospice sa Cincinnati ay nangangailangan ng pangangalaga na higit sa kung ano ang maaaring pangasiwaan sa bahay, nag-aalok ang VITAS ng inpatient hospice care sa Drake Center. Nag-aalok kami ng isang tulad ng bahay ang setting kung saan matatanggap ng mga pasyente nang 24 oras ang kanya-kanyang pangangalaga na kailangan nila.

Ang aming layunin ay upang matulungan ang mga pasyente na bumalik sa kanilang tahanan nang mabilis hangga't maaari, kung saan patuloy kaming magbibigay ng suporta.

Ang VITAS ay may espesyal na pag-aayos sa mga ospital ng Cincinnati at iba pang mga pasilidad kung saan ang mga pasyente ay maaaring makatanggap ng kinakailangan at nararapat na inpatient hospice care upang matugunan ang mga pangangailangan na hindi ligtas na pangasiwaan sa bahay. Lalo naming ipinagmamalaki ang aming Partnership sa UC Health. Bilang bahagi ng aming pangako na mag-alok ng buong saklaw ng hospice care sa aming mga pasyente sa buong Timog-Kanlurang Ohio, nagtayo kami ng isang dedicated na yunit ng inpatient hospice unit sa {[# 0]} Kanluran sa Drake Center ng UC sa gitnang Cincinnati.

Dito, ang aming mga pasyente na nangangailangan ng pangangalaga na hindi mapapangasiwaan sa bahay ay maaaring manatili sa isang tulad ng bahay na setting, tumatanggap ng mataas na kalidad na pangangalaga nang 24 oras; ang pamilya at mga kaibigan ay malugod na tinatanggap anumang oras, araw o gabi, na walang mga pagbabawal sa pagbisita. Tunay na isang hospice na bahay, ang Drake Center ay nagsisiguro ng isang tahimik, kumportableng pananatili hanggang sa ang pasyente ay maayos at makakauwi na sa bahay.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS