Inpatient na Hospice Unit ng VITAS sa INSIGHT Hospital & Medical Center Chicago

2525 S Michigan Ave.

6th Floor

Chicago, IL 60616

Kapag nangangailangan ang mga pasyente ng pangangalagang higit sa maibibigay sa bahay, nakadisenyo ang Inpatient na Hospice Unit ng VITAS sa INSIGHT Hospital & Medical Center Chicago na magbigay ng kinakailangan at naaangkop na pangangalaga para makabalik sila kaagad sa bahay sa lalong madaling panahon.

Alam naming isang medikal na krisis ang nagdala sa iyo sa inpatient hospice unit ng VITAS. Layunin naming suportahan ka at ang iyong mga mahal sa buhay sa panahong ito ng pagsubok. Hinihikayat ka naming magtanong sa alinman sa aming kawani ng yunit ng anumang mga katanungan na mayroon ka. At, upang isapersonal ang pangangalaga ng iyong minamahal, hinihiling namin na ibahagi mo ang anumang impormasyon na sa tingin mo ay may kaugnayan.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS