Brevard County Hospice at Palliative Care

Binibisita ng mga miyembro ng VITAS hospice team ang mga pasyente saanman ang itinuturing nilang bahay (pribadong bahay, nursing home, assisted living community, pasilidad sa pangangalaga na pangmatagalan, atbp.) sa buong Central Florida at sa Space Coast.

Mayroon kaming mga opisina sa Barefoot Bay, Melbourne, at Titusville, at pati na rin isang inpatient unit sa Rockledge. Nagbibigay kami ng pangangalaga saan mo man ito kailangan. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Ang layunin ng VITAS ay indibidwal na pag-aalaga na tinutukoy ayon sa mga kahilingan at kagustuhan ng pasyente. Ang mga integrated na serbisyo ay maaaring dalhin sa tabi ng kama ng isang music therapist o sa pamamagitan ng pagbisita ng alagang hayop ng Paw Pals®, ayon sa pangangailangan. Tinutulungan din namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng mga serbisyo ng aming massage therapist, respiratory therapist at isang espesyalista sa buhay ng bata. Kasama ng pagkilala mula sa We Honor Veterans na programa, nakakatanggap ang mga beteranong militar sa Central Florida ng suporta na karapat-dapat sa kanila sa kalapit ng katapusan ng buhay.

Naghahanap ka ba ng career sa hospice sa Brevard County? Tingnan ang aming mga bukas na posisyon ngayon.

Mga Lokasyon ng VITAS Healthcare sa Brevard County

Hospice Care Sa Bahay


    Makipag-ugnayan sa amin upang malaman ang higit pa tungkol sa aming hospice care sa bahay.

    321.751.6671

Inpatient na Unit

Mga Opisina

Home Medical Equipment

Marami Pang Mga Lokasyon ng Vitas

Kilalanin ang Hospice Team ng VITAS

Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang hospice aide sa VITAS

Hospice Aide

Nagbibigay ang hospice aide ng personal care sa pasyente. Sila rin ang "mata at tainga" ng iba pang hospice team.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS