VITAS Hospice Care sa Port St. Lucie at Treasure Coast, FL

Binibisita ng mga miyembro ng VITAS hospice team ang mga pasyente saanman ang itinuturing nilang bahay sa Martin County, Okeechobee County, at St. Lucie county sa Treasure Coast ng Florida.

May panahon ang VITAS para tiyaking ang mga pasyente ay kumportable, at para pahusayin ang kanilang quality of life sa pamamagitan ng pangangasiwa ng mga sintomas, pagpapahupa ng pananakit, at pagbawas ng mga 911 na tawag at muling pagpapaospital.

May opisina kami sa Stuart at Port St. Lucie at nagbibigay kami ng pangangalaga saan mo man ito kailangan. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Naghahanap ka ba ng career sa hospice sa ang Treasure Coast? Tingnan ang aming mga bukas na posisyon ngayon.

Mga Lokasyon ng VITAS Healthcare sa Treasure Coast

Hospice Care Sa Bahay


    Makipag-ugnayan sa amin upang malaman ang higit pa tungkol sa aming hospice care sa bahay.

    772.301.6500

Mga Opisina

Marami Pang Mga Lokasyon ng Vitas

Kilalanin ang Hospice Team ng VITAS

Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang hospice aide sa VITAS

Hospice Aide

Nagbibigay ang hospice aide ng personal care sa pasyente. Sila rin ang "mata at tainga" ng iba pang hospice team.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS