Maghanap ng Hospice Care sa San Diego, CA

TINGNAN ANG LAHAT NG LOKASYON

858.499.8901

Maghanap ng Hospice Care sa San Diego, CA

Bibisitahin ka ng mga miyembro ng iyong VITAS hospice team saanman ang itinuturing mong bahay-ito man ay sa isang pribadong bahay, nursing home, pasilidad sa assisted living, o pasilidad sa pangangalaga na pangmatagalan-sa buong lungsod at county ng San Diego.

Ang VITAS ay may hospice office at lokasyon ng home medical equipment sa San Diego, at nagbibigay kami ng pangangalaga saan mo man ito kailangan. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo

OPISINA

San Diego VITAS Care Connection Center

9655 Granite Ridge Drive

Suite 540

San Diego, CA 92123

OPISINA

Opisina ng VITAS Hospice sa San Diego

9655 Granite Ridge Drive

Suite 300

San Diego, CA 92123

KAGAMITAN SA BAHAY

Home Medical Equipment ng VITAS sa San Diego

9030 Kenamar Drive

Suite 312

San Diego, CA 92121


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

OPISINA

San Diego VITAS Care Connection Center

9655 Granite Ridge Drive

Suite 540

San Diego, CA 92123

OPISINA

Opisina ng VITAS Hospice sa San Diego

9655 Granite Ridge Drive

Suite 300

San Diego, CA 92123

KAGAMITAN SA BAHAY

Home Medical Equipment ng VITAS sa San Diego

9030 Kenamar Drive

Suite 312

San Diego, CA 92121

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.