Hospice Care sa Sacramento

Bibisitahin ka ng mga miyembro ng iyong VITAS hospice team saanman ang itinuturing mong bahay-ito man ay sa isang pribadong bahay, nursing home, pasilidad sa assisted living, o pasilidad sa pangangalaga na pangmatagalan- sa buong lugar ng Greater Sacramento.

May hospice office ang VITAS at lokasyon ng home medical equipment sa Lungsod ng Sacramento, at nagbibigay kami ng hospice care saan mo man ito kailangan. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo

OPISINA

Hospice Office ng VITAS sa Fairfield

2480 Hilborn Road

Suite 105

Fairfield, CA 94534

OPISINA

Hospice Office ng VITAS sa Sacramento

2710 Gateway Oaks Drive

Suite 100S

Sacramento, CA 95833

KAGAMITAN SA BAHAY

Home Medical Equipment ng VITAS sa Sacramento

9815 Business Park

Suite 6

Sacramento, CA 95827


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

OPISINA

Hospice Office ng VITAS sa Fairfield

2480 Hilborn Road

Suite 105

Fairfield, CA 94534

OPISINA

Hospice Office ng VITAS sa Sacramento

2710 Gateway Oaks Drive

Suite 100S

Sacramento, CA 95833

KAGAMITAN SA BAHAY

Home Medical Equipment ng VITAS sa Sacramento

9815 Business Park

Suite 6

Sacramento, CA 95827

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.