Hospice Care sa Jacksonville, FL

Ang mga miyembro ng iyong VITAS hospice team ay makakapagbigay ng in-office na pangangalaga o puwede ka nilang bisitahin saanman ang itinuturing mong bahay sa buong Jacksonville, Florida, at sa mga kalapit na lugar. Kasama rito ang Nassau, Baker, Duval, Clay, at St. Johns county.

Para sa mga eligible na pasyente, marami ang mga benepisyo ng hospice care. Mula sa paggawa ng mga pang-indibidwal na plano ng pangangalaga hanggang sa pamamahala ng mga sintomas, malalapitan ng mga pasyente ang mga interdisciplinary care team ng VITAS 24/7/365 sa mga setting ng pangangalaga na kanilang pinili.

Nagbibigay kami ng hospice care saan mo man ito kailangan. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo

OPISINA

Hospice Office ng VITAS sa Fernandina

960194 Gateway Blvd.

Suite 102

Fernandina Beach, FL 32034

OPISINA

Hospice Office ng VITAS sa Jacksonville

7406 Fullerton St.

Suite 105

Jacksonville, FL 32256

OPISINA

Hospice Office ng VITAS sa St. Augustine

1200 Plantation Island Drive

Suite 140

St. Augustine, FL 32080


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

OPISINA

Hospice Office ng VITAS sa Fernandina

960194 Gateway Blvd.

Suite 102

Fernandina Beach, FL 32034

OPISINA

Hospice Office ng VITAS sa Jacksonville

7406 Fullerton St.

Suite 105

Jacksonville, FL 32256

OPISINA

Hospice Office ng VITAS sa St. Augustine

1200 Plantation Island Drive

Suite 140

St. Augustine, FL 32080

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.