VITAS Hospice Care sa Citrus County at sa Nature Coast, FL

Mula sa Nature Coast ng Florida hanggang sa Georgia border, nagbibigay ang VITAS ng hospice care para sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman at sa kanilang mga pamilya sa 11 county sa Florida: Alachua, Bradford, Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Lafayette, Levy, Suwannee, at Union.

Ang VITAS hospice care ay may inpatient unit sa Lecanto, pati na rin mga opisina at at-home na serbisyong available sa buong Citrus County at Nature Coast.

Bukod pa sa ekspertong klinikal na pangangalaga, ang aming mga propesyonal sa hospice ay sanay na umunawa ng mga beterano, ang kanilang mga sakripisyo at ang naging epekto ng serbisyo sa military at pakikipaglaban sa kanilang mga buhay.

Naghahanap ka ba ng career sa hospice sa Citrus County at ang Nature Coast? Tingnan ang aming mga bukas na posisyon ngayon.

Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming pangkalahatang pinagseserbisyuhang lugar sa Citrus County at sa Nature Coast.

Mga Lokasyon ng VITAS Healthcare sa Citrus County at sa Nature Coast

Hospice Care Sa Bahay


    Makipag-ugnayan sa amin upang malaman ang higit pa tungkol sa aming hospice care sa bahay.

    352.527.2020

Inpatient na Unit

Mga Opisina

Marami Pang Mga Lokasyon ng Vitas

Kilalanin ang Hospice Team ng VITAS

Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang hospice aide sa VITAS

Hospice Aide

Nagbibigay ang hospice aide ng personal care sa pasyente. Sila rin ang "mata at tainga" ng iba pang hospice team.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS