VITAS Hospice Care sa Citrus County at sa Nature Coast, FL

TINGNAN ANG LAHAT NG LOKASYON

352.527.2020

VITAS Hospice Care sa Citrus County at sa Nature Coast, FL

Mula sa Nature Coast ng Florida hanggang sa Georgia border, nagbibigay ang VITAS ng hospice care para sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman at sa kanilang mga pamilya sa 11 county sa Florida: Alachua, Bradford, Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Lafayette, Levy, Suwannee, at Union.

Ang VITAS hospice care ay may inpatient unit sa Lecanto, pati na rin mga opisina at at-home na serbisyong available sa buong Citrus County at Nature Coast.

Bukod pa sa ekspertong klinikal na pangangalaga, ang aming mga propesyonal sa hospice ay sanay na umunawa ng mga beterano, ang kanilang mga sakripisyo at ang naging epekto ng serbisyo sa military at pakikipaglaban sa kanilang mga buhay.

Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming pangkalahatang pinagseserbisyuhang lugar sa Citrus County at sa Nature Coast.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.