Hospice Care sa Citrus County at sa Nature Coast, FL

Simula sa Big Bend Coast ng Florida hanggang sa border ng Georgia, pinangangalagaan ng VITAS ang mga  pasyenteng may malubhang sakit at ang kanilang mga pamilya sa 11 mga county ng Florida: Alachua, Bradford, Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Lafayette, Levy, Suwannee, at Union. Ang hospice care ng VITAS ay naroroon kung saanman kinakailangan ito ng mga pasyente at pamilya. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Bilang karagdagan pa sa dalubhasang klinikal na pangangalaga, ang aming mga propesyonal sa hospice ay tinuruan upang maintindihan ang mga beterano, ang kanilang mga sakripisyo at ang mga epekto ng serbisyo sa militar at labanan sa kanilang buhay.

Naghahanap ka ba ng career sa hospice sa Citrus County at ang Nature Coast? Tingnan ang aming mga bukas na posisyon ngayon.

Kilalanin ang Hospice Team ng VITAS

Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang hospice aide sa VITAS

Hospice Aide

Nagbibigay ang hospice aide ng personal care sa pasyente. Sila rin ang "mata at tainga" ng iba pang hospice team.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS