Inpatient Hospice Unit ng VITAS sa Citrus County

3350 W Audubon Park Path

Lecanto, FL 34461

Ang VITAS Inpatient Hospice Unit ng Citrus County ay isang mainit, magandang lugar na kung saan ang mga sinanay na propesyonal sa hospice ay nagbibigay ng kinakailangan at naaangkop na pangangalaga sa mga lokal na mga pasyente sa hospisyo at kanilang mga pamilya sa napakahirap na panahon.

Matatagpuan sa Lecanto at naglilingkod sa mga residente ng mga county ng Citrus at Levy, ang IPU ay may mga propesyonal na hospice na nagbibigay ng isang antas ng indibidwal na pangangalaga ng higit sa kung ano ang komportableng maibibigay sa bahay ng mga pamilya at tagapangalaga, na may pagtuon sa pangangasiwa ng mga hindi mapigil na mga sintomas ng mga pasyente at pagaanin ang kanilang sakit.

Ang mga miyembro ng kawani ng yunit ay naglalaan ng oras upang makipag-usap sa mga pasyente at kanilang mga pamilya-at makinig. Sinasanay sila upang alagaan ang ilan sa pinakamahihinang pasyente ng VITAS, kabilang ang mga pasyente na naka-ventilator na dumarating sa VITAS mula sa mga lugar ng ospital kapag oras na para sa pag-alis ng tubo; tinitiyak ng sinanay na grupo ng VITAS ang isang mapayapang transisyon.

Ang Inpatient Hospice Unit ng VITAS ng Citrus County ay nagbibigay ng kinakailangang antas ng pag-aalaga upang ang mga sintomas ay maaaring magpapatatag at ang mga pasyente ay maaaring bumalik sa pagiging pamilyar sa kanilang sariling mga tahanan at gawain bilang mabilis.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS