Papaano Makaya ang Pangungulila sa Araw ng Mga Puso

Kung namatay kamakailan ang isa sa iyong mahal sa buhay, maaaring isang nakakalungkot na paalala ng taong nawala sa iyo ang Valentine's Day, o Araw ng Mga Puso. Ang VITAS ay mayroong mga resource na suporta sa pangungulila para makatulong sa iyo.

Mga Resource para Makaya ang Pangungulila

Kahit na nakakaranas ng pangungulila ang lahat, ang proseso ng iyong pangungulila ay natatangi sa iyo. Walang tamang pakiramdam o tamang tagal ng pangungulila. Maaaring makatulong ang pagbabahagi ng pangungulila sa isang taong mapagkakatiwalaan at ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa kung papaano ito makaya. Kung maging mas kumplikado ang pangungulila, maaaring makatulong ang propesyonal na counseling.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.